JadeWeserPort – en giganthavn for fremtiden

GARDERMOEN: 5. august neste år innvies JadeWeserPort, en av de største infrastrukturprosjektene i Nord-Tyskland de siste 50 årene. Planene er heller ikke snaue, den nye giganthavnen skal ifølge eget utsagn ta opp kampen med selveste Rotterdam.

Publisert Sist oppdatert

Wilhelsmhaven er fra før Tysklands tredje største havn. Den nye dypvannsterminalen JadeWeserPort vil bidra til at Wilhelmshaven for alvor blir en havn å regne med i Nord-Europa.

Hermann Müller, som er Project Manager for Settlement Management, og dermed er ansvarlig for å huke inn “beboere“ til den nye “logistikk-landsbyen“ på 160 hektar, fortalte om prosjektet på Transport og Logistikk.

Prosjektet er initiert av de regionale myndighetene i delstaten Niedersachsen og kommunen Bremen. Fase en av prosjektet innvies i august neste år, mens siste del åpner ett år senere. Müller kunne imidlertid fortelle at havnen har ytterligere vekstpotensial dersom behovet skulle være der.

- Vi har 400 hektar tilgjengelig for en eventuell utvidelse, sa han.

Vil “stjele“ fra Rotterdam

Havnen, som ligger inne i en bukt i Wilhelmshaven, har en naturlig vanndybde på 18 meter og vil bli Nord-Europas østligste dypvannskai som vil være istand til å betjene containerskip i klassen 12.000 TEUs. Det er her Norge og Skandinavia spiller en viktig rolle, påpekte Müller. @%:JadeWeserPort har nemlig ambisjoner om å kapre en del av den oversjøiske containertrafikken til Skandinavia, Baltikum og Russland.

- Det blir bare mer og mer varer som skipes fra Asia til Europa. Rotterdam er som kjent størst, og de vil forbli større enn oss totalt sett, men innen containerhåndtering ser vi for oss at vi kan stjele betydelig volum, sa Müller. Han regner med at JadeWeserPort de første årene vil håndtere rundt 900.000 TEUs.

- Kapasiteten i 2013 vil være 2,7 millioner TEUs, men ved behov kan vi forholdsvis enkelt doble eller tredoble dette volumet, påsto han.

Gode trafikkforbindelser

- Vi mener selv at JadeWeserPort er en optimal hub for Skandinavia. I forhold til Rotterdam er den største fordelen avstanden. Wilhelmshaven er nærmere Skandinavia enn Rotterdam. For import til Norge er det dermed tidsfordelen vi mener er vårt fortrinn, men vi mener fordelen blir enda større når det gjelder eksport, for da kan vi også lokke med nærmest unike trafikkforbindelser, sa han.

- Hos oss er det 800 meter fra terminalgate til Autobahn (A29) og et velutviklet motorveinett. I Rotterdam er det betydelig lenger til motorvei, om ikke jeg husker feil er det snakk om 52 km. I tillegg har vi god infrastruktur for jernbane og intermodal transport - seks jernbanelinjer går inn på området og ledes ut i et tettvevd sentral-europeisk jernbanenett, påpekte han.

Foreløpig er det få avtaler som er på plass, både når det gjelder store oversjøiske containerrederier og europeiske feeder-ruter. Müller kunne imidlertid fortelle at Maersk vil benytte havnen.

1 milliard euro

Havneinvesteringen beløper seg til rundt 1 milliard euro, hvorav 600 millioner er knyttet til infrastruktur (kaifasiliteter, vei- og jernbaneforbindelse, landeiedom o.l.), mens rundt 350 millioner euro går til superstruktur (bygninger, containerkraner, IT, landutvikling o.l.). Første del av regningen tas i hovedsak opp av delstaten Niedersachsen, kommunen Bremen og EU-midler, mens terminaloperatøren Eurogate må stå for brorparten av superstrukturkostnadene.

Prisen er stiv, men så får man i det minste en topp-moderne havn. Kailengden vil være på 1725 meter, noe som bidrar til at havnen kan ta imot containerskip på inntil 430 meters lengde. Havnen vil også få 16 av verdens største havnekraner, og kan betjene fire containerskip og feederskip samtidig.