Har du innkjøpskompetanse?

OSLO: Å ha en stilling innen innkjøp betyr ikke nødvendigvis at du kan innkjøp. Nå innføres Innkjøpskortet, et kunnskapsbevis som skiller «klinten fra hveten».

Publisert Sist oppdatert

Datakortet har du sikkert hørt om. De siste 15 årene har over 200.000 nordmenn dokumentert sine IT-kunnskaper gjennom Norsk Test AS’ prøver. Nå står innkjøperne for tur.

- Dette er en videreføring av Datakortet. Vi sørger for testmetodikk og drift av test ved våre testsentre, mens NIMA (Norsk Forbund for Innkjøp og Logistikk) står som garantist for det faglige innholdet i testene, sier Bernt Nilsen, adm. direktør i Norsk Test AS.

Ved siden av kartlegging av IT-kompetanse, har selskapet bidratt til kartlegging av kunnskapsnivået til så vel fotballdommere som båtførere ved sine rundt 400 testsentre rundt om i landet.

750 milliarder

Ifølge NIMA svir offentlig sektor av nesten 400 milliarder kroner i innkjøp av varer og tjenester årlig, mens det private næringsliv bruker 350 milliarder kroner på innkjøp. Med så mye penger i omløp skulle det bare mangle at ikke innkjøperne besitter elementære kunnskaper om innkjøpsfaget.

Innkjøpstesten skal kartlegge og dokumentere kunnskap om anskaffelser hos den enkelte. Nilsen understreker at hensikten ikke er å «henge ut noen», og at målet med innkjøpskortet er å bidra til kompetanseheving blant innkjøpere i offentlig og privat sektor.

Det vil utarbeides tre separate fagplaner: En for innkjøpere i offentlig sektor, en for innkjøpere i privat sektor, samt én for leverandørbransjen. På NIMA-dagene forrige måned ble Innkjøpstesten for offentlig innkjøp lansert. De to øvrige testene vil komme etter hvert.

Kartlegging

- NIMAs misjon er å heve kompetansen på innkjøp i Norge. Det fine med Innkjøpstesten er at vi får et rammeverk som kan synliggjøre kompetansegap i organisasjoner og bedrifter. Har man bestått testen og fått Innkjøpskortet, har man et synlig bevis på at man har de grunnleggende kunnskapene om innkjøp i orden, sier Lena Frøyland Larsson, generalsekretær i NIMA og daglig leder i NIMA Utdanning.

- Å kjøre innkjøpstester på de ansatte i en innkjøpsorganisasjon, gjerne også anonymt, kan man enkelt kartlegge gap i kunnskapsnivået hos de ansatte. Hvor er det kunnskapen mangler? Er det for eksempel innen «Strategisk innkjøp»? Gjennom enkle grep kan man kanskje iverksette tiltak for kompetanseheving innenfor emner som er en akilleshæl for innkjøpsorganisasjonen, sier hun.

- På mange måter er det skremmende at de fleste som leder en innkjøpsavdeling ikke har kartlagt kompetansenivået til de ansatte tidligere, mener Frøyland Larsson.