Gunstig lærlingeordning

SOTIN er et nettverk for landets opplæringskontorer innen transport og logistikk. Charles Galaasen leder nettverket og brenner for best mulig utdanningstilbud utdanningen innen fagene.

Publisert Sist oppdatert

Galaasen er også daglig leder for Opplæringskontoret for service og samferdsel BA i Oslo. Kontoret dekker Oslo, Akershus, Østfold og deler av Oppland. – Det praktiske arbeidet med utdanningen skjer i hovedsak i opplæringskontorene her i landet, men SOTIN er et viktig nettverk for kontorene. Vi samles et par ganger i året og utveksler synspunkter og erfaringer. Dessuten er SOTIN høringsinstans, blant annet overfor Statens vegvesen, sier han.

Fagutdanning

Utdanningsløpet starter første året i videregående skole (Vg1) med linjene Service og samferdsel eller Teknikk og industriell produksjon. Vg2 er Transport og logistikk. Vg3 skjer i hovedsak som opplæring i bedrift delt på to adskilte løp, yrkessjåførfaget og logistikkfaget. I løpet av læretiden er det anledning å ta fagbrev innenfor de to retningene. Herfra er det muligheter for å ta seg videre til teknisk fagskole eller universitet/høyskole.

Logistikkfaget

- Lærlingeløpet skjer gjennom de bedriftene som er medlemmer av opplæringskontorene rundt om i landet. Utdanningsløpet for yrkessjåfører begynner å bli godt kjent, ikke minst fordi dette er en viktig del av rekrutteringen av nye sjåfører. Ordningen er dessverre ikke like godt kjent når det gjelder logistikkfaget, sier Galaasen. – Store terminaleiere som Schenker, Posten og Tollpost har et bevisst forhold til lærlingeordningen og sørger for at mange får sin læretid hos dem. Det samme gjelder SAS. De som tidligere ble kalt stuere, er jo også logistikkmedarbeidere.

- Også mindre bedrifter kan med fordel bli med på lærlingeordningen, fortsetter Galaasen. – Både produksjons- og handelsbedrifter med et visst lagerhold trenger logistikkmedarbeidere. Det samme gjelder transportører med egne terminaler. Selv et sykehus har logistikkmedarbeidere, blant annet til å håndtere avfall.

Allsidig fag

Galaasen sier at logistikkfaget er svært allsidig. Hos Schenker får logistikklærlingene anledning til å følge alle deler av varestrømmen og får dermed en god innføring i hvor omfattende logistikken er. Dette betyr at ferdig utdannede logistikkmedarbeidere ofte har mye å velge i når det gjelder arbeidsoppgaver. En annen fordel er at de mottar lønn under opplæring. Lærlinger skal ha minimumslønn som nyutdannet fagarbeider fordelt over de to årene læretiden varer.

- Det bør være attraktivt for logistikkbedriftene å ha lærlinger, sier Galaasen. – Bedriftene må selvsagt betale lønn, men i løpet av læretiden utfører lærlingene som regel mye mer enn ett årsverk. Lærlingene kan dermed være en lønnsom investering. Dessuten gis det tilskudd til lærebedriftene på ca. 4300 kroner pr. ungdom pr. måned gjennom hele læretiden. Tilskuddet utbetales til opplæringskontoret som igjen fordeler overskuddet ut igjen til sine medlemsbedrifter.

Oppfølging

Det er viktig at lærebedriftene gir lærlingene god oppfølging og tilrettelegging, særlig den første tiden. Det er også viktig at de unge blir satt til reelle jobber, ikke bare kaffekoking og forefallende arbeid. - Både lærlingebedriftene og den enkelte lærling får en god oppfølging fra opplæringskontorene, sier Galaasen. - Vi gjør vårt ytterste for at dette skal være meningsfylt for både de unge under utdanning og bedriftene de er i. Vi ser at dette gir resultater. Av de som nå har lærlingeplass hos de store bedriftene, er det 90% som fullfører utdanningsløpet. For få år siden falt halvparten fra, avslutter Galaasen. Han har selv allsidig logistikkbakgrunn med blant annet 18 år i Posten.