Gjenåpnet Mosjøen godsterminal

– Vi opplever stor interesse fra næringsliv og politikere og har tro på en vekst i trafikken, sier banesjef Bjørn Sørum.

Publisert Sist oppdatert

Etter flere år uten trafikk er godsterminalen i Mosjøen igjen tatt i bruk, og nylig gikk de første godsvognene ut fra terminalen, opplyser Jernbaneverket. Cargonet har innlemmet Mosjøen i sitt nett av terminaler og vil sende ett tog nordover og ett sørover i uka inntil videre.

-Vi merker en stor interesse rundt dette fra både næringsliv, kommune og fylke, sier banesjef på den sørlige delen av Nordlandsbanen, Bjørn Sørum.

Gjenåpningen av terminalen medfører også at Nordland Fylkeskommune har gitt Mosjøen havn status som stamnetthavn.

Det er aluminium for eksport fra aluminiumsverket i Mosjøen og plastavfall som eksporteres til Sverige som utgjør hovedmengden av transport fra Mosjøen ved oppstarten.

Utover høsten og vinteren skal det gjøres en del utbedringer ved terminalen for å effektivisere driften. –Fra utpå vinteren håper vi det er klart slik at godstogene kan kjøre inn på terminalen for å sette av vogner, for deretter å kunne kjøre direkte videre uten å måtte skifte spor, sier Sørum.

14.000 kvadretmer skal få nytt dekke og det skal legges inn en ny sporveksel til spor tre.