Gir folk nye jobbmuligheter

Sens AS er noe så uvanlig som en privateid arbeidsmarkedsbedrift. Selskapet har et stort opplæringstilbud, ikke minst når det gjelder å skolere folk til jobber innenfor lager- og logistikksektoren.

Publisert Sist oppdatert

- Det spesielle med Sens er at vi både skal gi opplæring til folk som av forskjellige årsaker har falt utenfor arbeidslivet eller strever med å komme inn i det, men samtidig skal vi drive så økonomisk og effektivt at vi er en attraktiv tredjeparts-logistikkpartner for våre kunder, sier Yngve Holen. Han er leder for Sens Logistikk og har en solid bakgrunn fra logistikkbransjen. Han kommer fra en transportfamilie, har kjørt lastebil, arbeidet på lager, er utdannet Supply Manager fra BI og har jobbet som logistikksjef i private bedrifter.

Variert bakgrunn

Folk fra alle samfunnslag og med svært variert bakgrunn får opplæring hos Sens. Det kan dreie seg om alt fra noen få timer pr. uke til 100%. Noen trenger kanskje bare litt arbeidstrening for å få avklart hvor mye de klarer å jobbe etter sykdom eller kommer tilbake i jobb etter å ha «møtt veggen». Selskapet samarbeider med fengslene i Oslo for å kunne hjelpe mennesker tilbake til samfunnet og arbeidslivet. Jobb-søking og CV-skriving er derfor blant mange elementer det gis opplæring i. – Det er den enkeltes utgangspunkt og behov som avgjør opplæringen, sier Bjørn Kristoffersen som er leder av Sens Arbeid. Han viser oss en omfattende oversikt over utdanningsmuligheter og forteller at den enkelte også har sin egen veileder.

Praktisk arbeid

Man kommer selvsagt ikke utenom forskjellige former for teoretisk utdanning, for eksempel i data, men veldig mye skjer gjennom praktisk arbeid. Dette kan for eksempel foregå ved arbeid på Sens-lageret i Østre Aker Vei. Her får man opplæring innenfor plukking, truck-kjøring, pakking, distribusjon og andre lager-funksjoner.

Sens har mange forskjellige kunder, og noen av dem har også nettbutikker hvor selskapet utfører forskjellige funksjoner. – Vi har nettopp tatt i bruk lagerstyringssystemet Axia, forteller Holen. – Dette gjør at vår lagervirksomhet nå endrer seg fra mange manuelle rutiner til moderne systemer som man også finner hos store logistikkselskaper som Bring. Dette innebærer at vi kan gi en opplæring under forhold som kandidatene vil kjenne igjen når de kommer i arbeid hos ordinære logistikkbedrifter. Med Axia kan vi også gi en god opplæring når det gjelder funksjoner innenfor ordrekontor og transport.

Utfordringer

Rundt 220 personer får hvert år en eller annen form for opplæring hos Sens, som har ca. 45 fast ansatte. - Vårt mål er hele tiden at folk skal komme seg ut i ordinær jobb eller videre utdanning. Når opplæring og arbeidsutprøving er ferdig, går de videre. Det kommer stadig nye som trenger påfyll av opplæring. Dette er selvsagt en utfordring når vi også hele tiden skal drive økonomisk og effektivt. Bakgrunnen til de vi gir opplæring er også høyst variert. Vi har imidlertid gode rutiner som hjelper oss å håndtere denne situasjonen, sier Holen.

Ikke all opplæring skjer hos Sens. I noen tilfeller kan det være fordelaktig at deler av opplæringen skjer i andre bedrifter. Bedriftsbesøk er uansett viktig for at deltagerne skal få et godt innblikk i arbeidslivet.

NAV er oppdragsgiveren når det gjelder alle former for opplæring som Sens yter. Inntektsgrunnlag for Sens er midler fra NAV og inntekter fra profesjonell næringsvirksomhet. I tillegg til lager/logistikk har Sens også egen avdeling for gardiner og solavskjerming.