Frustrert av å vente

SARPSBORG: Gunnar Laursens sterkeste ønske er bru med vei og jernbane mellom Moss og Horten. – Da får vi etablert et logistisk kraftsenter, understreker samferdselsveteranen. Han er frustrert over NTP.

Publisert Sist oppdatert

Vi møtte Laursen på Logistikkdagen 2012 i Sarpsborg 10. mai. Han mener det er fullt mulig å sette bruplanene ut i livet.

- Se for eksempel til Danmark som gjennom 15 år har investert 90 milliarder kroner i store og svært vellykkede bruprosjekter, og som har skapt en helt ny næringsvekst. Skaff statsgaranti og lån penger i utlandet. Da kan det meste realiseres. Private aktører må også slippes til, understreker Laursen.

Han mener å ha realistiske vyer om en forbindelse over fjorden, noe som vil skape radikale ringvirkninger for industri- og næringsvirksomhet. Laursen vil bruke en kombinert vei- og jernbanebro til å knytte begge sider av Oslofjorden sammen i et triangel med utgangspunkt i Oslo.

- En firefelts motorvei og dobbeltsporet jernbane på begge sider av fjorden vil løse kommunikasjonsproblemene, understreker han.

Pådriver

Gunnar Laursen har vært pådriver for samferdselsutviklingen i Østfold gjennom ulike roller i en årrekke. Han var bedriftsrådgiver i NHO Østfold fra 1994 til han ifjor ble daglig leder i Moss Industri- og Næringsforening. 68-åringen er ”still going strong”.

Han vil fortsatt være en levende debattant, foredragsholder og pådriver for aktiv næringsutvikling i mosseregionen. Ifølge Laursen er Østfold et logistisk ”columbiegg”.

- Vi har fly, jernbane, E6 og tre havner. Det er ingen andre som har så logistisk gunstig plassering i Oslofjorden som Moss havn. Det finnes knapt noe tilsvarende i Skandinavia med nærhet både til vei, bane, sjø og flyplass, sier han.

Utfordringer

Han understreker imidlertid at det er store utfordringer fremover og viser blant annet til den såkalte Østfoldpakken som ble vedtatt av Stortinget i 2000 med utbygging av E6, E18 og jernbane.

- Fortsatt er det kun E6 som har fått en tilfredsstillende opprustning. Hovedårsaken til at vi i 2012 har strekninger med to-felts landveier på Europaveinettet er bevilgningssystemet, sier Laursen.

Han påpeker også betydningen av å etablere tilførselsveier til havnene. Uten mulighet til å komme ned til havna, ja så hjelper det lite med en strategisk havneplassering. Denne delen av verdikjeden har fått altfor liten oppmerksomhet, understreker Laursen.