Fortsatt Dachser-vekst

Dachser Norway har opplevd stor vekst de siste fem årene. Den positive tendensen fortsatte også i 2015.

Publisert Sist oppdatert

 

Regnskapsåret 2015 avsluttes med en omsetning på 166 millioner kroner – en økning på 23prosent – for Dachser Norway.

Veksten i Dachser Norway skyldes mange forhold, men først og fremst et konsekvent og dedikert fokus på vekst, utvikling og lønnsomhet i alle forretningsområdene til virksomheten, forteller selskapet i en pressemelding.

- Selv om også Dachser har merket konjunkturnedgangen i norsk økonomi, har vi en stødig økning av kunder som velger oss på grunn av kvalitet og styrken i vår produktportefølje. I bunnen ligger det et sterkt nettverk med ensartede systemer, og det er særlig leveringstidene våre, et høyt fokus på god kundeservice, samt dyktige og kompetente medarbeidere som gjør at vi fortsetter å vokse på tross av usikkerheten i økonomien, sier Hans-Thomas Andersen, General Manager i Dachser Norway.

Doblet kapasitet

De seneste fem årene har virksomheten fordoblet kapasiteten og skapt over 30 nye arbeidsplasser. Innenfor kundeservice har den norske organisasjonen mer enn doblet antall medarbeidere siden 2012, dette som et ledd i strategien om økt satsing på kundeservice.

De seneste års positive vekstkurve i det samlede nordiske konsernregnskapet har fortsatt og 2015 ble avsluttet med en omsetning på 1.266 millioner kroner, mot en omsetning i 2014 på 1.119 millioner kroner før skatt, som er en forbedring på 13,1 prosent.

- Vi har et skarpt fokus på optimalisering av logistikkregnskapet til den enkelte kunde. For oss handler det om å skape trygghet og transparens i leveringen av varer for kundene våre, noe som kan være med på å styrke konkurranseevnen til den enkelte virksomheten. Vi konkurrerer ikke utelukkende på fraktrater, men tenker på kundens behov, herunder kundens egne interne logistikkprosesser, og prøver å optimalisere kundens logistikkforløp på en positiv måte, slik at deres egne prosesser forenkles. Med dette utgangspunktet søker vi å skape langsiktige og strategiske logistikkpartnerskap med kundene våre. Dette er med på å styrke såvel forretningen som resultatet for begge parter, sier Finn Skovbo Pedersen, Managing Director for Dachser Nordic.

Konsernets samlede vekst

Dachser, en familieeid virksomhet med hovedkontor i Kempten i Tyskland. Dachser leverer omfattende logistikktjenester, lagertjenester og kundespesifikke løsninger innenfor tre forretningsområder: Dachser European Logistics, Dachser Air & Sea Logistics og Dachser Food Logistics. Med rundt 26.500 medarbeidere på 428 avdelinger rundt om i verden og datterselskaper i 43 land, omsatte virksomheten i 2015 for 5,64 milliarder euro og håndterte i alt 78,1 millioner forsendelser.

De viktigste nøkkelindikatorene for Dachser-konsernet i 2015:

·         6,5 % økning i bruttoomsetning til 5,64 milliarder euro

·         26.500 medarbeidere

·         428 avdelinger i 42 land

·         4,0 % økning i antall forsendelser til 78,1 millioner

 

·         Fraktmengden er økt med 5,2 % til 37,3 millioner tonn