«Forgubbing og konkurranse fra øst er store utfordringer. Men E6…»

VERDAL: I Verdal har man de samme utfordringene som de øvrige transportsentralene i Norge med blant annet sjåførkrise.

Publisert Sist oppdatert

- Forgubbing og konkurranse fra øst er store utfordringer. Men E6 i elendig forfatning er en like stor prøvelse, sier daglig leder Jan Otto Sjevelås i Verdal Transportsentral.

Ulovlig kabotasje er blitt et stort problem for en presset norsk transportbransje hvor utenlandske transportører med sjåfører på lav lønn utkonkurrerer norske lastebilsjåfører. Midt-Norge er ikke noe unntak i så måte, og det avsløres også kabotasje langs E6 i Verdal.

Trenger utlendinger

- Bedre lønn og fritid ville nok løst mye av problemet. Men vi må være realistiske og innse at uten utlendingene stopper Transport-Norge. Vi trenger øst-europeerne, men vi må få like konkurransevilkår, understreker Sjevelås.

Han viser til manglende rekruttering og forgubbing som sentrale problemområder. Sjevelås påpeker at transportørene ønsker seg ferdig, komplette sjåfører, og at lærlingeordninger dermed har liten hensikt.

Han ønsker flere enbilsjåfører og understreker at behovet for lastebilsjåfører er tilnærmet like stort som før sjåførkrisen i 2008. På landsbasis betyr det et underskudd på ca. 3000 sjåfører.

I Verdal er etterspørselen langt større enn kapasiteten på sjåfører og biler.

- Kapasiteten kunne nok minst vært doblet, men det er ikke attraktivt nok å bli lastebilsjåfør, sier Sjevelås.

Latterlig

Fremtidens økning av godstrafikk er eksplosiv. Undersøkelser viser en økning på 100-160% frem til 2019, og bilen er og blir vinneren. Dagens kapasitet for godstrafikk på jernbane er tilnærmet fullt utnyttet på de fleste hovedstrekninger i landet. Manglende investeringer fra myndighetene her vil innebære at hele den fremtidige økningen i godstransport vil falle på lastebilen og veiene.

- Med tanke på denne utviklingen er standarden på det norske stamveinettet både latterlig og tragisk. Å bruke penger på midtdelere er vandalisering av kroneressursene. Hele E6 må bygges ut som fire-felts vei, understreker Sjevelås.

Sjevelås fra Skogn startet yrkeskarrieren som anleggsmaskinkjører, for så å gå over til lastebil i 1985, kombinert med økonomiutdannelse.

- Vi har et godt lastebilmiljø i Transportsentralen Verdal hvor de fleste trives med faget sitt. En av våre hovedoppgaver er å samle lastebileiere og være en god støttespiller for å hjelpe enbilseierne til å tjene penger, sier Sjevelås.

Effektiv transport

Han hadde ønsket seg en bedre rustet medlemsgruppe og lastebilnæring til å møte en stadig økende konkurranse.

- En transportsentral må baseres på internt samarbeide for å oppnå økt utnyttelsesgrad på kjøretøyene og lavere kostnader. Vi skal bidra til effektive transportløsninger som gir høy utnyttelse av medlemmenes kapasitet. Dermed kan medlemmene øke sin konkurransekraft uten at det går ut over lønnsomheten, til beste for bileiere og kunder, sier Sjevelås.

Verdal Transportsentral hadde ifjor en omsetning på ca. 34 millioner kroner. Lokale enbilseiere tilbyr daglige ruter mellom Steinkjer og Trondheim. Foruten stykkgodsbiler og budbiler, disponerer Transportsentralen også ti vogntog som trafikkerer hele landet med flere ukentlige avganger mellom Trondheim og Østlandet.  

- Vi har flere ukentlige avganger med åpne semitrailere mellom Midt-Norge og Østlandet/Sør-Norge, forteller Sjevelås som også forteller at ransportsentralen utfører de fleste typer transportoppdrag.

Transportsentralen kjører mye for Aker Verdal, men transporterer også landbruksutstyr i et utpreget landbruksdistrikt.