Flying start for "Transport 2011"

LILLESTRØM: Prosjektleder Trond Andersen i Norges Varemesse er godt i gang med planleggingen av massemønstringen ”Transport 2011”. – Vi ligger bedre an enn i 2007, melder han.

Publisert Sist oppdatert

Etter at arrangørene av Transportmessa på Gardermoen i januar meldte at årets utgave avlyses, har Andersen merket økt pågang fra ivrige utstillere.

- Akkurat nå ser det veldig bra ut. Det er nok å gjøre om dagen. For øyeblikket har vi solgt unna ca. 11.000 m2 messeareal (pr. 4. februar) og i tillegg vet jeg om 5000 m2 som er på vei. Sammenlignet med ”Transport 2007” ligger vi bedre an, sier han. Totalt messeareal er på ca. 30.000 m2.

- Det er førstemann til mølla-prinsippet som gjelder, og vi regner med å bli fullbooket.

Eneste transportmesse

”Transport2011”blir eneste store transportmesse i Norge dette året. En fordel, mener Andersen.

- Det er ikke bare vi som er glade for det, også utstillerne er glade for at det kun blir en messe å forholde seg til. At ”Transport2011”arrangeres i år og ”Transportmessa” på Gardermoen arrangeres i 2012, var nok den beste løsningen for alle parter, sier Andersen.

40 messer i året

Andersen begynte å jobbe hos Norges Varemesse i 1991 og har opparbeidet seg lang erfaring i den profesjonelle messebransjen. Transportbransjen er i gode hender med tanke på eksponering mot publikum, presse og utstillere.

- Her på Norges Varemesse kan vi messe som medium. Vi arrangerer rundt 40 messer hvert år. Vi vet hva utstillerne, publikum og presse vil ha og forventer seg av en profesjonell fagmesse. At det kommer riktig personer på messen, er viktig, og ifølge besøksundersøkelsen fra 2007 oppga 60% at de hadde beslutningsmyndighet ved innkjøp. Av 257 utstillere oppga dessuten 51% at de hadde solgt eller mottatt ordre under messen. Ni av ti som besøkte messen sist, oppga også at de ville komme tilbake ved neste anledning. Dermed har vi belegg for å si at vi gjorde en del ting riktig forrige gang, sier han med et smil.

- Mens vi kan messe, kan bransjeorganisasjonene transport. De er viktige sparringpartnere når vi skal fylle messen med faglig innhold, ikke minst i forhold til å sy sammen et seminarprogram som treffer i de ulike målgruppene, sier Andersen videre.

Nytt seminarformat?

I disse dager (8.-11. februar) er Andersen opptatt med å lose NEF-dagene vel i havn. NEF-Dagene byr på det siste av nyheter og trender innen næringsmiddelindustrien, emballering og foredling. Under messen vil man også prøve ut en seminarform som kan bli aktuell på ”Transport2011”, nemlig såkalte ”drop-in” seminarer i tilknytning til utstillingsområdet.

- De nærmeste ukene vil vi sammen med bransjeorganisasjonene se på hvordan vi skal legge opp seminarprogrammet under messen. Hvor tungt skal åpningsseminaret være? Hvordan skal småseminarene legges opp? Bør vi legge seminarene til hotellet ved siden av Norges Varemesse (som i 2007), eller skal vi ha ”drop-in” seminar? Erfaringene vi gjør oss under NEF-dagene blir således viktige, sier Andersen.

Lærer av sine feil

Transportmessen er arrangert to ganger tidligere på Norges Varemesse i Lillestrøm. Først i 2004 og deretter i 2007. Forrige gang deltok 257 utstillere, og messen ble besøkt av snaut 20.000. Selv om ”Transport2007”ble en suksess, fikk arrangøren noen få negative tilbakemeldinger.

- Parkeringsmulighetene var noe vi fikk reaksjoner på og som vil tas tak i. Vi har bedre parkeringsmuligheter nå, blant annet har vi bygget et eget parkeringshus. Dessuten vurderer vi å reservere litt større del av uteområdet til parkering, sier Andersen.

- Forrige gang sto varebilene sammen, men flere av utstillerne har ytret ønske om at man velger en annen løsning neste år. Dette er en av de tingene vi skal se nærmere på i den nærmeste tiden, sier han.

Utsatt i ett år

På grunn av finanskrisen besluttet Norges Lastebileier-Forbund ifjor å utsette Transport 2010 i ett år.

- Bilimportørene og påbyggerne var blant dem som anmodet oss om å legge prosjektet ”på is” i ett år, til transportbransjen hadde kommet seg gjennom krisen. Dette var det naturligvis ikke vanskelig å etterkomme. Uten marked, ingen messe, er vår holdning, sier Trond Andersen.

Han ser lysere på tidene nå.

- Signalene vi får, er at det er bedre tider, selv om mange fortsatt har det tøft. Så langt ser det veldig bra ut med tanke på utstillere. Interessen rundt messen er over all forventning, avrunder Andersen.