Fartskriverne stadig bedre

OSLO: Fartskriveren blir av mange sett på som et nødvendig onde. Trøsten får være at utstyret stadig blir bedre og mer brukervennlig.

Publisert Sist oppdatert

En ny rådsforordning fra EU, EU 1266/2009, trer i kraft 1. oktober i år. Forordningen hjemler blant annet en riktigere registrering av aktuell kjøre- og hviletid.

– Vår leverandør, Continental VDO, var blant de første som implementerte den nye registreringsmetoden i den nye fartskriveren DTCO 1381 versjon 1.4, sier Frank Thune, som er produktansvarlig for bilinstrumenter hos AS Fartskriver i Oslo. Den nye fartskriveren kan monteres allerede nå.

Mer kjøretid

- Den nye rådsforordningen har en ny “1 minutts regel”, fortsetter Thune. – Dette innebærer at den aktiviteten som registreres med lengst varighet innen minuttet, gjelder for hele minuttet. Ved to eller flere helt like lange aktiviteter, er det den lengste som registreres. Et eksempel: Hvis bilen i en køsituasjon står i ro 31 sekunder og kjører i 29, så registreres hele minuttet som annet arbeid. Man “spiser” altså ikke av kjøretiden på samme måte som tidligere. I praksis vil dette innebære at man innenfor typisk bydistribusjon får en god del lengre lovlig kjøretid i løpet av en dag, mens det for en langtransportbil kanskje blir bare noen minutter mer.

Enklere i bruk

Andre fordeler er at den nye fartskriveren automatisk går på hvile når man slår av tenningen, forutsatt at man har valgt at den skal være programmert for det. Dessuten er prosedyren med å legge inn manuell registrering blitt betydelig lettere og mer selvforklarende. – En fordel for oss som leverandør er at den nye fartskriveren kan programmeres for alle bilmerker. Det forenkler lagerholdet, sier Thune. Versjon 1.4 gir dessuten raskere nedlasting av data, som om ønskelig kan skje trådløst og automatisk.

Videre fremover

Det vil bli ytterligere utvikling på fartskriver-området fremover. Allerede i oktober 2012 kommer en ny bestemmelse om at det i tillegg til bevegelsessensoren i fartskriveren skal være ytterligere en bevegelseskilde i kjøretøyet for å forhindre at fartskriveren settes ut av spill ved hjelp av magneter eller andre innretninger uærlige personer måtte pønske ut.

Redaksjonen vet også at EU-kommisjonen arbeider med en fremtidig lovgivning som blant annet tar sikte på satellittposisjonering for automatisk å registrere kjøre- og hviletid for hvert enkelt kjøretøy som er underlagt bestemmelser om slik registrering (over 3,5 tonn eller mer enn 9 passasjerplasser). Kommisjonen ser også for seg at fører- og sjåførkort skal integreres i ett kort, noe som vil eliminere muligheten til å benytte en annen persons sjåførkort i fartskriveren for å spare sin egen kjøretid.

En eventuell fremtidig satellittovervåking av kjøretøy kan gi interessante “biprodukter” innenfor trafikkregulering, flåtestyring osv. Det spørs imidlertid hva datatilsyn og sjåførorganisasjoner vil si om slik overvåkning. Ifølge EU-kommisjonen vil fremtidig satellittregistrering og integrering av sjåfør- og førerkort spare europeiske transportselskaper for over 500 millioner euro i året.