- Europallene i tre er på vei ut

– Norge stopper uten lastbærerne, og de bør være i plast, sier adm. direktør Ragnar Strand i Norsk Lastbærer Pool (NLP). Europallen i tre er på vei ut.

Publisert Sist oppdatert

– Den nye plastpallen med sporingsverktøyet RFID gir bedre styring, men også oversikt og lønnsomhet i vareflyten. Den er heller ikke lenger for tung, for svak, for glatt eller for kostbar. Det er udelte, positive tilbakemeldinger fra de store industriaktørene gjennom to brukerundersøkelser, sier Strand.

Han understreker at Norsk Lastbærer Pool AS har hatt intensjon om å innføre standardiserte plastpaller for daglivarehandelen siden starten 1. oktober 2007.

I januar 2010 ble NLPs standardiserte plastpall med RFID-brikker som standard lansert for noen pilotkunder, og med stor suksess. NLP har utarbeidet en lønnsomhetsmodell til bruk for intern lønnsomhetsvurdering ved overgang til plastpall.

NLP har hatt en returordning for trepall siden 2007. Ifjor faset selskapet inn plastpall i samme returordning og har allerede tatt over 15% av markedet.

Komplisert prosess

Ifølge Ragnar Strand kan trepallen veie over30 kg, mens plastpallen veier kun15 kg. Han understreker at det har vært en komplisert prosess å komme frem til et produkt som har alle de kvaliteter og egenskaper som kreves for å erstatte noe som har fungert i årtier.

- Plastpallen måtte ha den samme friksjonen, være lettere, minst like sterk, leve lenger, være håndterlig og ikke minst møte de hygieniske og helsemessige kravene som stilles til produkter som kommer i kontakt med matvarer. Det var mange krav å oppfylle for å bli endelig godkjent, sier Strand.

De første containerne med nye plastpaller ble levert til Norsk Lastbærer Pool for et halvannet år siden. I dag er det bestilt 350.000 paller. Innen et år kan behovet være ca. 1,5 millioner.

Allerede i 2006 begynte man arbeidet med å finne et alternativ til trepallen, og hvor miljøfaktoren spilte en avgjørende rolle. Plastpallen er 100% resirkulerbar og levetiden er 10-15 år (levetiden til en trepall beregnes til 1,4 år). Lavere vekt gir også positive utslag på drivstofforbruk for transportørene, samt at antallet ødelagte paller vil reduseres betraktelig, noe som fører til mindre transport av paller til og fra NLPs depoter.

Mens NLP har ca. 90% av det norske pallemarkedet, representerer CHEP Norway i Vestby kun 8%-9%.  

- Norge er nok litt for tidlig for oss, sier salgsansvarlig i selskapet, Frode Kirkestuen.

Likevel understreker han at CHEP gjør det godt globalt.

- Vi har ca. 300.000 kunder i 23 land i Europa. Ifjor hadde vi nærmere 6 millioner pallehentinger. Også vi satser på plastpaller, sier Kirkestuen.

Logistikksjef og ansvarlig for returlogistikken i Asco, Bjarte Grostøl, bruker både NLP og CHEP. Han understreker at den nye plastpallen bidrar til å rydde opp i et tidligere pallevirvar med mange skader og mye svinn.

- Nyvinningen letter både varestrømmen og returlogistikken, sier Grostøl.