Det går på skinner for Schenker

OSLO: Schenker starter egen togtrafikk, og 4. januar neste år går det første godstoget fra Alnabruterminalen til Narvik via Sverige. Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa åpner det som betraktes som en ny æra for godstransport på jernbane. Schenker planlegger allerede nå å utvide tilbudet med fisketog til Italia og kontinentet.

Publisert Sist oppdatert

DB Schenker North Rail Express er allerede godt i gang med planleggingen av togforbindelse mellom Nord-Norge og Europa. Schenker er lei av å vente på at regjeringen og norske myndigheter skal bedre regulariteten til godstogene som har vært under enhver kritikk i flere år. Dårlig fremføringskvalitet har vært en medvirkende årsak til det nye Schenker-toget.

Ny Æra

DB Schenker North Rail Express innebærer en ny epoke i norsk jernbanehistorie. Det betyr at Schenker kan overføre 30% mer gods fra vei til bane på denne strekningen. Foruten å forsyne Nord-Norge med mat, medisiner og forbruksvarer fem dager i uken har toget med seg blant annet fisk som returlast sørover til Oslo og Europa.

- Dette betyr et kraftig løft for overføring av gods fra vei til bane og representerer et tidsskifte for jernbanen i Norge. 90% av vårt gods til Vesterålen, Troms og Finnmark vil transporteres på dette toget. Jernbanen vil styrke sin konkurransekraft i forhold til biltransport, sier trafikkdirektør Jon Austrheim i Schenker Norge. Han er arkitekten bak Schenker-toget sammen med viseadm. direktør Erling Sæther.

- Vi er imidlertid ydmyke, og slår oss ikke på brystet og påstår å være verdensmestere. Det er en stor utfordring å holde både tider og regularitet med fulle godstog til Nord-Norge, sier Sæther.

Hvert Schenker-tog har en kapasitet på 50 containerenheter og vil årlig frakte 25.000 containere. Det tilsvarer 12.500 lastebilturer. Toget veier 1000 tonn, er ca.500 meterlangt og har en hastighet på71 km/h. Hastigheten for tilsvarende godstog i Europa er 15-20 km/h. DB Schenker Rail AG, Green Cargo og CargoLink er engasjert for å håndtere DB Schenker North Rail Express.

Skinnegangen holder

Jon Austrheim er imidlertid ikke redd for et for stort press på skinnegangen.

- Kapasiteten på sporet er god, og godstrafikken gis høyeste prioritet gjennom Sverige, noe som vil innfri næringslivets punktlighetskrav. Dette er en av Europas lengste jernbanestrekninger på nesten2000 kilometer. Toget vil bruke mellom 27 og 28 timer, og så raskt lar det seg ikke gjøre å kjøre med bil, sier Austrheim.

Schenker har i alle år benyttet CargoNets ARE-tog for godsfremføring på strekningen. Toget ble etablert for nettopp Schenker for 15 år siden.

- Stor markedsandel og nye kundeavtaler den siste tiden gjør at vi har tilstrekkelig volum for fremføring på eget tog. Dette har imidlertid ikke innvirkning på vårt øvrige transportsamarbeid med CargoNet på andre strekninger. CargoNet vil fortsatt forbli en god samarbeidspartner for oss, understreker Austrheim.

Schenker har gjort avtale med Autolink med opp til 15 vogner ukentlig med nye biler til Nord-Norge.