DB Schenker-optimist i vekstmodus

OSLO: - DB Schenker står sterkere på konkurransemarkedet enn noen gang. Men vi må fortsatt arbeide intenst med gjøre logistikken enda smartere for kundene og attraktiv for å rekruttere kvalifiserte og dyktige folk.

Publisert Sist oppdatert

Det sier Per Anders Kartnes (47) som har fått en sentral rolle i DB Schenker AS. Hans største utfordring er å klargjøre Schenker for ny oppgang og økte volumer.

Stort ansvar

1. april ble han ansatt som direktør land (Landtransport) og marked, et av DB Schenkers største forretningsområder i Norge. Inntil da var Kartnes direktør for Region Nord og Region Vest, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.

Han er optimistisk på vegne av både DB Schenker og de øvrige samlasterne.

- Høsten 2008 falt markedet nærmest over natten med 15%-20%. Siden har vi bygd stein for stein og er i dag volummessig på høyde som før finanskrisen. Vi har hatt tre år med omstilling og kostnadsreduksjoner, og vi har fått 10% færre årsverk. Det kreves høy effektivitet for å holde seg konkurransedyktig, sier Kartnes.

Kjemper for jernbanen

Han fortsetter kampen for jernbanegodset gjennom DB Schenker North Rail Express som hadde første avgang 3. januar i år. Godstoget som går tur/retur fem dager i uka mellom Alnabru-terminalen i Oslo og Narvik, via Sverige representerer en godsvolumøkning på 30%.

- Vår visjon er å utvikle direktetog mellom Nord-Norge og Europa. Vi har avtale med Autolink med opp til 15 vogner pr. uke med nye biler til hele Nord-Norge. Toget forsyner Nord-Norge med næringsmiddel, medisiner, husholdningsartikler og alt av stykkgods og partigods til industri og næringsliv. På retur er godsvolumene i hovedsak fisk og annet gods til Østlandet og videre ut i Europa. DB Schenker transporterer 90% av godsvolumet til og fra Nord-Norge med jernbane. Mens vi tidligere var prisgitt andre aktører har vi med dette jernbanetilbudet kontroll både på kostnader og egen verdikjede, sier Kartnes.

Fiskeprosjekt

Han understreker at hans viktigste oppgave er nærkontakt med markedet og mulighetene til å lage gode løsninger for kunden gjennom rasjonell godsfremføring.

- DB Schenker er inne i en positiv markedsutvikling og har en økning på alle virksomhetsområder, sier Kartnes.

Han viser blant annet til Schenkers nye strekkodeprosjekt som skal sikre full sporing av fisken fra den dras opp av sjøen til den havner på middagsbordet.

- Schenker er i førersetet på ny teknologi og er ledende på styringssystem som gir full sporbarhet i hele kjeden fra produsent til kunde. Strekkoder på fiskekasser er et pilotprosjekt som ledes av Schenker Consulting i samarbeid med Nordic Group, Lerøy AS, NorgesGruppen Data og Schenker Termo, forteller Kartnes.

Kjemper videre for 25,25

Utvikling og utvidelser for bruk av modulvogntog på25,25 meterer et eksempel på miljøvennlig transportmiddel som Kartnes brenner for.

- Dette begynner å bli landeveistransport på høyt nivå og en trafikkløsning som fremmer miljøet, understreker Kartnes.

Prøveordningen med25,25 mfra 2008 på fire hovedstrekninger avsluttes 1. juni, og foreslås utvidet til 21 veistrekninger og en forlengelse av ordningen med fem år.

- Schenker var initiativtager til ordningen i nær kontakt med samferdselsmyndighetene. Blant annet har vi gjennomført testtur Oslo-Stavanger i samarbeid med veimyndighetene og vi har etablert faste ruter med modulvogntog og videreformidlet erfaring til transportører og logistikkbransjen. Her har vi kompetanse som kan deles med våre kunder, sier Kartnes.