Coop satser megastort

Coop Norge skal bygge nytt sentrallager for dagligvarer. Investeringen blir en av de største i konsernets historie.

Publisert Sist oppdatert

Det er mye penger i ”melk og brød”, og hvordan man håndterer logistikkutfordringene har for lengst blitt en viktig suksessfaktor for de store dagligvaregigantene. I en årrekke har Coop Norges sentrallager på Grorud i Oslo representert noe av det beste i logistikkløsninger og lagersystemer i Norge, men for å beholde, eller øke, markedsandelen føler imidlertid Coop Norge at tiden er moden for å gjøre nye grep. Årsaken til at man ønsker å flytte sentrallageret er for å få et mer rasjonelt lager med høyere automatiseringsgrad.

- Vårt nåværende sentrallager har tjent sin hensikt. Det kan ikke utvides, og vi kan ikke skifte ”innmaten” mens lageret er i drift, forklarer informasjonsdirektør Bjørn V. Kløvstad. Endelig beslutning om hvor det nye lageret skal ligge er ”rett rundt hjørnet”. Aktuelle kommuner er Ullensaker, Fet og Ski. Sistnevne huser for øvrig allerede Coop Norges sentrallager for faghandel.

Opptil80.000 m2

Hvor mye investeringen vil koste er fortsatt ”i det blå”.

- Dette blir en av de største enkeltinvesteringene i Coop gjennom de siste 20 år, men det er mye som må falle på plass før vi kan gi et godt estimat. Tomtepriser, byggekostnader, automatiseringsgrad og kostnader forbundet med reguleringsplaner, påvirker det endelige regnestykket. Mange brikker vil imidlertid falle på plass når vi finner riktig beliggenhet, sier Kløvstad.

Det nye lageret kan få en grunnflate på opptil 60.000-80.000 m2. Lageret vil bli på ca. 1,25 millioner kubikkmeter med en eventuell snitthøyde på25 meter. Det nye lageret vil huse ca. 400 ansatte, enda flere hvis man flytter andre funksjoner fra Coop sentralt. 

Ingen avklaring  

Coop Norge vil gå i gang med byggeprosessen så fort det lar seg gjøre, men Kløvstad utelukker ikke at det kan ta opptil fem år før det nye sentrallageret er klart. Det skal plukkes ca. 300.000 kolli og kjøres ut 7000 paller pr. dag. Dette stiller også krav til adkomstveier, da lageret skal ta imot ca. 200 lastebiler i døgnet.

Det nye sentrallageret for dagligvarer vil også huse regionallageret for Østlandet, akkurat som i dag.

Det er ikke tatt noen beslutning om hva som skjer med Grorud-lageret.

- Det er for tidlig å si. Flere alternativ vil vurderes, deriblant salg. Det kan også være aktuelt å videreutvikle på Grorud, enten alene eller i samarbeid med andre, sier Kløvstad.