ColliCare går helt frem til kassa

MOSS/OSLO: InStore er navnet på et helt nytt produkt hos ColliCare Logistics. Konseptet skal effektivisere det siste leddet av vareflyten hos kunden.

Publisert Sist oppdatert

Tjenesten omfatter alle operasjoner fra varene går fra lager til de står i butikkhyllene. Det inkluderer for eksempel analyse av rutiner og prosesser for å avdekke mulighet for å effektivisere vareflyt og redusere kostnader. Videre håndteres alt det praktiske i butikkene som for eksempel varemottak, utpakking av varer, bygging av montre og displays, vareplassering, alarmering, prising, fjerning av emballasje og returer.

- I en normalfordeling av de totale logistikkostnadene er 74% i «siste ledd». Dette omhandler inngående transport, ukurans/svinn og logistikk i butikk (se diagram). Vi mener derfor det er et stort potensial i markedet for et produkt som skal gjøre hverdagen for butikker enklere, sier Christine Grønberg, som nylig ble ansatt som Project Manager hos ColliCare Logistics (se nytt om navn s. 108).

Pilot hos Gressvig

Sportskjeden G-Sport, med G-Max-butikken på Storo i Oslo, var pilotkunde for det nye produktet på tampen av fjoråret. Tidligere logistikksjef Christian Andersen, så stort potensial i InStore-konseptet.  

- Det er et kontinuerlig arbeid med å finne de beste løsningene, og en løsningsorientert logistikkpartner er en absolutt nødvendighet. Vårt siste prosjekt har handlet om det siste leddet i kjeden, nemlig å få varene ut i butikkhyllene mest effektivt. Vi har arbeidet oss gjennom hver detalj og avdekket flere kostnadsbesparende tiltak som vi nå setter i verk. Sammen med ColliCare gjør vi nå grep allerede hos produsent som gir oss god effekt senere i vareflyten og derigjennom sparer oss for betydelige logistikkostnader.

40% besparelse

G-Max på Storo hadde en direkte besparelse på 40%,  varehåndteringskostnaden i butikk som ble redusert fra 5 kroner pr. enhet til 3 kroner pr. enhet. I tillegg ble det naturligvis spart store kostnader i tidsbruken for de ansatte, der de isteden kunne gjøre salgsfremmende arbeid. En annen effekt var at varene ble raskere tilgjengelig i butikk, i gjennomsnitt én dag tidligere.   

- Logistikkanalysen vi gjør i forkant er veldig viktig. Her foretar vi en grundig analyse, fra A til Å. Her ser vi sammen med kunden hvor skoen trykker. Det er her vi ser hvor stort potensial kunden har når det gjelder besparelser, sier Grønberg.

- Hele konseptet går ut på å gjøre vareflyten enklere for vareeieren, være seg det er snakk om importører, leverandører eller kjeder og kjøpesentre, avrunder hun.