CargoNet granskes

Konkurransetilsynet har satt i gang full granskning av CargoNet og har bedt NSBs datterselskap om å gjøre rede for priser og vilkår som gjelder på terminalene.

Publisert Sist oppdatert

Konkurransetilsynet vil sikre sunn konkurranse på godsterminalene etter at konkurrenten Cargolink har klaget til Jernbanetilsynet om ulike konkurransevilkår for godsoperatører. Klagen er rettet mot Jernbaneverket og dreier seg om tilgangen til terminaler.

- Jeg vil ikke kommentere saken ytterligere annet enn at vi tar granskningen fra Konkurransetilsynet til etterretning, sier Bjarne I. Wist, direktør for strategi og samfunnskontakt i CargoNet.

Konkurransetilsynet ba om svar fra CargoNet innen 25. februar, denne svarfristen er utvidet.

Skal ikke diskriminere 

Cargolink har søkt Jernbaneverket om å få utføre arbeidet på terminalene selv. Viktigst var det å få lov til å løfte containerne opp på jernbanevognene, som er den tjenesten Cargolink opplever som spesielt overpriset, men fikk avslag av Jernbaneverket som ikke ønsker flere aktører på terminal med eget løfteutstyr, skriver Aftenposten.

Nå krever Konkurransetilsynet dokumentasjon fra CargoNet på hva terminaltjenestene koster, og hvilken pris selskapet tar av seg selv for de samme tjenestene. Hvis det ikke er samme pris for samme tjeneste, skal tilsynet vurdere om konkurranseloven er brutt.

– Skal Norge nå målsettingen om å få mer gods over fra vei til bane, må vi også sikre en sunn konkurranse med like rammevilkår for godstransporttjenestene, sier fungerende seksjonsleder Beate Milford Berrefjord i Konkurransetilsynet.

Hun understreker at det er spesielt viktig at jernbaneinfrastrukturen fordeles og at den brukes på en ikke-diskriminerende måte. Konkurransetilsynet vil nå undersøke om det er forhold tatt opp i denne klagesaken som kan være problematiske i så måte.

- Billigere selv

- CargoNet eies 55% av staten og 45% av Green Cargo AB og har i dag tilnærmet enerett på å drive jernbaneterminalene i Norge. Samtidig er selskapet den klart største transportøren og dermed brukeren av terminalene. Det er derfor viktig at Konkurransetilsynet, i samarbeid med Jernbanetilsynet, følger med i dette markedet, påpeker Berrefjord.

- Vi kan gjøre de samme terminaltjenestene for en tredjedel av CargoNet-prisen, sier adm. direktør Lars Olsen i Cargolink. Han opplyser at prisene på terminaltjenestene utgjør 60% av fraktkostnadene av containere mellom Oslo og Trondheim.