Bilimportørene klare for fest

OSLO: - Timingen for Transport 2011 kunne nesten ikke blitt bedre for bilimportørene. Optimismen i markedet er tilbake og etter fire års fravær ser de frem til å vise seg frem.

Publisert Sist oppdatert

Ordene tilhører Tore Lillemork, teknisk direktør i BIL (Bilimportørenes landsforening). Foreningen var sammen med Norges Lastebileier-Forbund helt på linje i avgjørelsen om å utsette Transport 2010 i ett år.

- Beslutningen ble tatt høsten 2009, ca. et halvt år før messen skulle arrangere på Lillestrøm. Og det er riktig at vi presset på for å få en utsettelse. Bilfabrikkene rundt om i verden slet og pengekrana for de fabrikkeide importørene ble stengt igjen. I det økonomiske klimaet som rådet på den tiden var det ikke tvil om at vi i felleskap tok den riktige avgjørelsen, sier han. Etter fire års ventetid er bransjen overmoden for en ny bransjemønstring.

- Messer av denne størrelsen blir jo et kostnadsspørsmål for våre medlemmer. For noen år siden fikk vi gjennomslag for at messene skulle gå med tre års mellom rom istedenfor annethvert år. Det mener vi er ideelt, sier Lillemork.

Fornøyde medlemmer

Han mener også at det er en fordel med fast messested og profesjonelle arrangører.

- Norges Varemesse er en av få som kan tilby en nyttekjøretøymesse under tak. Utstillerne er godt kjent med stedet og fasilitetene som tilbys, det er lett å komme seg til messen, og jeg mener transportmessene på Lillestrøm kan sammenlignes med både IAA i Hannover og Herning-messen når det gjelder fasiliteter og kvalitet, mener han.

- Den største fordelen med messeformatet er at våre medlemmer får en effektiv måte å treffe mange potensielle kunder på ett sted. Ellers skal man ikke glemme at dette er en fin markering for transportbransjen og en mulighet bransjen har til å skape en viss oppmerksomhet rundt viktige spørsmål, som rekruttering, trafikksikkerhet og rammevilkår for bransjen, sier Lillemork.

Samler 27 importører

BIL forener interessene til 27 norske bilimportører og foreningens formål er å styrke samarbeidet om felles bransjestandarder samt å jobbe opp mot myndigheter og omverdenen ellers for å fremme felles interesser. For eksempel er BIL en viktig relasjonsbygger i dialogen mellom myndigheter, politikere, forskningsinstitusjoner og bilprodusenter innen sikkerhet-, miljø- og klimaspørsmål.

At foreningen tar sitt samfunnsansvar på alvor, har de vist gjennom opprettelsen av Autoretur AS, som ivaretar importørenes/produsentenes produsentansvar når det gjelder bilvrakordningen. BIL overtok gjennom Autoretur AS ansvar for mottak av alle bilvrak med totalvekt under3500 kgfra 1. januar 2007, i henhold til produsentansvarsloven. BIL har også en eierandel på 25% i Norsk Dekkretur AS, som samler inn kasserte bildekk i hele Norge og har også på plass en avtale med AS Batteriretur som samler inn kasserte bilbatterier over hele landet.