Atego - Ny, med ferdigutviklet hybrid

Germersheim: Tredje generasjon Mercedes-Benz Atego får sin offisielle introduksjon i september på IAA i Hannover. Samtidig introduseres den ferdigutviklede generasjon 2 av hybridutgaven, den første europeiske hybride lastebil i serieproduksjon.

Publisert Sist oppdatert

Modellen Atego er 12 år. 12-åringen, 2010-utgaven, kan ved første blikk gi inntrykk av å ha vært hos plastisk kirurg og fått en ansiktsløfting, eller face-lift, som det gjerne heter. Det har den også, og når den kommer ut på gater og veier, vil selv generasjon 2 fra 2004 plutselig se gammelmodig ut. Men det har skjedd mye mer som man ikke ser ved første blikk.

Massivt modernisert

Som antydet er den nye ”Actros-grillen” det mest iøyenfallende ved den nye utgaven. Den innlemmer utvetydig den nye Atego i den moderne MB-familien, ”Trucks you can trust”.

Inne i hytta, uansett størrelse, er antallet nyheter stort, for ”alt” er nytt, inkludert multifunksjonsratt og nytt instrumentpanel som røper at bilen har kjørecomputer. Det foreligger dessuten flere valgmuligheter som muliggjør tilpasning etter behov eller ønske, for eksempel, Actros-køye i den lange hytteutgaven. Og i likhet med hybrid-utgaven kan også standardutgaven av Atego velges med start-stopp-funksjon som MB-folket hevder kan redusere drivstofforbruket med 2,8% under urbane kjøreforhold.

Når det gjelder valgmuligheter generelt, er det meget nevneverdig at for den som kjører Atego med tilhenger, tilbyr den nye en såkalt permanent magnetretarder med bremsekraft tilsvarende 650 Nm. Den vil kanskje være spesielt hensiktsmessig for den nye 16-tonneren som kan gå med 28 tonns totalvekt. Denne vedlikeholdsfrie retarderen kommer så vidt vi vet fra Japan, men ifølge Voith er det planlagt produksjon også i Tyskland.

Prestisjeprosjektet

Den nå ferdigutviklede og markedsklare Atego BlueTec Hybrid er resultatet av lengre tids utvikling. Første generasjon ble lansert på IAA 2008. I 2009 gikk et antall biler ut på felttesting hos DHL. Videreutviklingen på grunnlag av felttestene har etter alt å dømme stort sett angått den avanserte elektroniske styringen av samarbeidet mellom dieselmotor, elektromotor/generator, girkasse og ladestrategi for batteriene.

Etter å ha prøvekjørt den ferdigutviklede 12-tonnsutgaven, som Merceds-Benz har funnet er den best egnede, er vår konklusjon at Atego BlueTec Hybrid er den første hybride lastebilen vi har kjørt som er fri for alle små pussige, ”umodne” særegenheter under kjøring i byforhold.

Atego har et hybridsystem av paralleltypen med hybrid-enheten integrert i drivlinjen mellom motor og girkasse. Denne enheten er amerikansk, nærmere bestemt Eaton, som Daimler har satset på ut fra erfaringer under hybridutviklingen hos Freightliner i USA.

Dette hybridsystemet innebærer ikke batterilading om natten. Batteripakken er av beskjeden størrelse og vekt, og lades kun under kjøring, vesentlig under bremsing. I praksis behøver ikke eier og sjåfør å tenke på batteriet de første 5-6 år.

Den eneste forskjellen på en hybrid Atego og standardutgaven, er hybridenheten og egenskapene denne tilfører bilen. Den generelle kvaliteten og utstyret er det samme, inkludert service-intervaller. En forskjell føreren av hybridutgavene vil merke, er at den drar bedre enn tilsvarende standard 12-tonner. Det kommer av at elektromotoren hjelper dieselmotoren når det er behov for det, som for eksempel ved akselerasjon med litt gasspådrag.

Når bilen skal ”snike” seg inn i et sensitivt område, med lavt behov for kraft til fremdrift, vil elektromotoren dra bilen, mens dieselmotoren går på tomgang. Når leveransen er unnagjort, kan bilen dra ut på landeveien og kjøre med nesten full last i normalt tempo til neste destinasjon, 30 mil unna. Da har den brukt rundt60 kgdiesel og kan kjøre tilbake igjen på samme tanken. Det er den store fordelen ved hybriddrift i forhold til hel-elektrisk drift. Skal en elektrisk drevet Atego 12-tonner kjøre 30 mil, må den ha så mange tonn batterier at det knapt blir rom for nyttelast. Mercedes-Benz sier vekten av nødvendig batterikapasitet for en slik tur vil være 5,2 tonn.

Dyr i innkjøp

En Atego hybrid er et høyteknologisk produkt som koster ca. 40.000 euro mer enn tilsvarende standard-utgave. I de senere år med prototypeutvikling hos de forskjellige lastebilprodusenter, har tallfestede forventninger til potensiell drivstoffbesparelse variert fra 25% til 40%. Hybriden vil med andre ord ha spart seg inn ette relativt kort tid.

Etter erfaringene fra felttestingen hos DHL styrter Mercedes-Benz kaldt vann i blodet på de mest optimistiske hybrid-tilhengerne. MB har landet på en besparelse på mellom 10% og 15%, alt avhengig av kjøreforholdene.

Femti tyske firma har kjøpt hver sin Atego hybrid som en markering av sin miljøprofil. Flere kommer nok til å gjøre det samme, men alle tror det trengs incentiver fra myndighetenes side, eller ”tvang”. Tvang kan oppstå. Byenes innbyggertall vokser raskt. Godsvolumet generert av netthandel øker minst like raskt. Antallet distribusjonsbiler inne i byområdene vil øke mye. Myndighetene vil stille krav til utslipp og støy. Det er allerede et faktum i mange bysentra. Bystyrene vil tilpasse seg virkeligheten i definisjonen av teknologien de skal godkjenne for sentrumsområder. Én hybrid distribusjonsbil som Atego vil erstatte mange elektrisk drevne, takket være sin langt større lastekapasitet. Med andre ord, det er mulig at hybride distribusjonsbiler har en fremtid inntil man (eventuelt) klarer å forbedre batteriteknologien drastisk nok til at bilen kan transportere litt mer enn seg selv.