Anker dommen i Hurtigrutesaken

Både Hurtigruten og Bodø kommune anker dommen i havneavgift-saken.

Publisert Sist oppdatert

Hurtigruten mener Bodø havn har opptrådt ulovlig når de tar betalt for 48 timer kaileie hvert døgn – til tross for at skipene bare ligger til kai fire timer i døgnet - og mener at Bodø Havn har avkrevd gebyr til ISPS som Hurtigruten hevder kun skal ilegges skip i utenriksfart.

Bodø havn ble i tingretten dømt til å betale tilbake i overkant av 3,1 millioner. Nå anker begge parter dommen.

Bodø kommune har vedtatt å anke den delen av dommen som omhandler fastsettelse av kaivederlag, som er prisen for bruken av en offentlig kai. Anken begrunnes med at tingretten har foretatt feil rettsanvendelse og feil bevisvurdering, skriver Bodø Havn i en pressemelding.

Hurtigruten vant fram på de fleste punktene i tingretten, men ikke punktet om ulovlig prissamarbeid mellom havnene. I og med at saken nå uansett vil få en ny runde i rettssalen motanker Hurtigruten. delen av saken som gjaldt det Hurtigruten mener er et ulovlig samarbeid om priser og vilkår mellom Bodø havn og andre havner.