Alle containere må veies

Nye internasjonale sikkerhetsregler gjør at hver eneste container som skal om bord i et skip må veies før lasting. Det fører til ekstra kostnader for avsenderen.

Publisert Sist oppdatert

 

1. juli 2016 trer et nytt Solas-regulativ i kraft. Solas står for Safety of the Life at Sea og er et regelsett som styrer nettopp sjøsikkerheten.

Grunnprinsippet i det nye regelsettet er ganske enkelt. Hver eneste container som skal om bord i et skip, må ha dokumentasjon på containerens vekt. Tidligere har vekten ofte blitt mer eller mindre presist anslått, men nå sier reglene at containeren fysisk skal veies på en av to måter. Enten må hele containeren med innhold veies, eller så må alle bestanddeler i containeren veies før containerens totalvekt fastslås ved å legge til containerens egenvekt.

All veiing må også skje med utstyr godkjent av hvert lands kontrollorgan for mål og vekt.

Avsenders ansvar

Denne veiingen blir avsenderens ansvar, og avsenderen må dermed også bære kostnaden ved prosessen. Selv om avsenderen står ansvarlig, kan en tredjepart utføre veiingen og dokumentere vekten.

Det er internasjonale forsikringsselskaper som har ønsket de nye reglene. Svært ofte når containere er blitt veiet etter ulykker, har det nemlig vist seg at vekten er en helt annet enn det som er oppgitt i dokumentene.

Moderne havnekraner har kapasitet til å veie containeren, og dermed kan det muligens bli sånn at havneoperatørene vil tilby veiing som en ekstratjeneste. I Oslo Havn er operatøren Yilport forberedt på dette.

Kraner med vekt

- Det er viktig og riktig at vi tar sikkerheten til dette nivået. Yilport har sett at dette er på vei, og utstyret vårt er rigget for å veie containere. Vi utvikler også online-systemer, både web-basert og som apper til smarttelefoner, som avsendere kan bruke om de ønsker at vi skal utføre veiingen for dem, sier daglig leder for Yilport Oslo, Eryn Dinyovszky, til MT.

Havneoperatører og rederier vil ha ansvar for at vekten på hver enkelt container er deklarert. De har ikke noe selvstendig ansvar for å kontrollere at vekten som er oppgitt av avsender er korrekt, men Dinyovszky er fortsatt usikker på hva som vil skje når Yilport eventuelt oppdager avvik mellom oppgitt og reell vekt på en container.

- Jeg er kanskje naiv, men jeg tror at norske eksportører er flinke til dette. Men importen blir interessant, for i teorien skal alle i verden veie containerne. Men hva skal jeg gjør om jeg får en container som ikke har vekt tilsvarende det oppgitte, undrer hun. - Det er mitt ansvar å rapportere om jeg finner avvik, men hva som skjer med containeren i slike tilfeller er ikke klart. Det er snakk om en form for straffereaksjon men det er ikke klart hvordan de vil virke og hvordan det skal håndteres, sier hun.

- En maritim utfordring

De nye reglene vil nødvendigvis påføre den maritime varekjeden en ekstrakostnad. Managing director i rederiet MSCs norgesavdeling, Paul Lorck-Olafsen, håper at havner, rederier og vareeieren snarest kan få på plass en dialog om hvordan de nye reglene skal løses til det beste for alle.

- Det som blir utfordringen vår er at vi må snakke om dette på tvers av havner, interesser og fagmiljøer. Den avgjørende faktoren er hvilken kostnad dette vil representere. Maritim transport utsatt for hard konkurranse. Derfor har vi alle en felles interesse av at vi finner den mest kostnadseffektive løsningen samtidig som sikkerheten ivaretas, sier han til MT.

Han understreker samtidig at dette er en endring som ønskes velkommen, nettopp fordi det vil bedre sikkerheten til sjøs.

- Fra vårt ståsted dreier dette seg utelukkende om sikkerhet. Historisk sett er det skjedd ulykker med skade både på personell og utstyr som er forårsaket av mangelfull oppgitte vekter. Viktigheten av korrekte vekter og data, er udiskutabel, slår han fast.