Alkolås i alle biler

NITTEDAL:Bryggeriselskapet Ringnes vil ha alkolås i alle lastebiler. Dette er et viktig element i selskapets HMS- og trafikksikkerhetsarbeid.

Publisert Sist oppdatert

Ringnes har nå alkolås i rundt 130 av totalt 185 store lastebiler som distribuerer øl og mineralvann i det aller meste av landet. I løpet av tre år vil alle biler ha alkolås.

- I forkant av at vi skulle anskaffe 40 nye lastebiler i 2010 hadde vi en prosess omkring alkolås. Vi visste at noen hadde tatt innretningen i bruk, blant annet Mesta. Dessuten hadde vi god erfaring fra biler som kjører for vårt moderselskap Carlsberg i Sverige. På ledernivå ble det besluttet at vi skulle innføre alkolås, sier Gudbrand Rustaden, som er Fleet Manager i selskapet. Han forteller at det er blitt installert alkolås i alle lastebiler siden 2010. Selv om det fortsatt er biler som ikke har alkolås, kan alle sjåfører og vikarer når som helst komme i en bil med dette utstyret.

Trafikksikkerhet

- Som en stor biltransportør med 200 sjåfører pluss vikarer satser Ringnes sterkt på HMS og trafikksikkerhet, og alkolås er et element i dette, sier Rustaden. - Ingen skal kjøre bil i påvirket tilstand. Det er rett og slett trafikkfarlig. Ettersom vi er et selskap som distribuerer alkohol, er vi spesielt opptatt av å være tydelige på at vi har nulltoleranse på dette området.

- Har det vært noen reaksjoner fra sjåførene på alkolås?

- Vi jobber sammen med sjåførene våre for å fremme trafikksikkerheten, og innføring av alkolås har gått greit fra første dag.

Enkel i bruk

Alkolåsen er grei å bruke. Den slås på, og man blåser i et munnstykke slik det blir anvist i displayet. Så må man vente noen sekunder til displayet viser at bilen kan startes. Ved promille over 0,19 (den lovmessige grensen er 0,2) får man ikke startet bilen. Hvis man stopper motoren, kan man starte den igjen innen en time uten å blåse på nytt. Dermed vil en Ringnes-sjåfør slippe å blåse på nytt under levering hos en kunde.

Det er Fartsskriver som har levert utstyret i Ringnes-bilene. Alkolåsen må kalibreres en gang i året, og det skjer gjennom en bytteordning for å spare tid. – Skulle jeg ønske noen forbedring, måtte det være at alkolåsen kunne kalibreres på tungbilverkstedet når vi er inne til årlig EU-kontroll, sier Rustaden. – Det ville ha gjort det enda mer rasjonelt for oss. Jeg synes for øvrig bilforhandlerne kan være flinkere til å fokusere på alkolås som sikkerhetsutstyr ved nybilkjøp.