- Aldri si aldri!

- Arktis blir aldri en attraktiv snarvei mellom Asia og Europa. Den nordlige sjørute og Polhavet er ikke av interesse som fremtidig, alternativ skipsrute, fastslår Maersk!

Publisert Sist oppdatert

Når Maersk har noe å meddele, bør man selvsagt lytte. Her er det snakk om verdens største containertransportør, over 500 skip i operasjon verden rundt, og det satses på stadig større og mer miljøvennlige skip. Frem mot 2015, er 20 nye Maersk gigantskip (18.000 TEU) i operasjon mellom Asia og Europa, og det må til for å møte en antatt etterspørselsøkning i Asia-Europa-trafikken på 5-8% per år mellom 2011-2015.

Det er også interessant å merke seg at Maersk nylig har publisert sitt eget Manifest – “The New Normal”. Her er de litt mer åpen og spørrende i sin tilnærming til framtiden. Her fastslås intet! Når Maersk avblåser et arktisk shippingeventyr (j.fr. Aftenposten søndag 10. juli), rimer ikke dette med initiativet til nytenking som kommer til uttrykk i rederiets manifest.

Mye kan endre seg

Er det sannsynlig at shippingindustrien kan oppleve et innovasjonssjokk tilsvarende det som skjedde innen mobiltelefonindustrien? En transportindustriens iPhone? Kan vi forvente en radikal endring i måten vi driver forretninger på? Dette er noen tanker som opptar selskapet, og det er jo sant, det har vært forholdsvis stille på nyskapningssiden innen transport/logistikk!

Kan vi forvente overraskelser, også her? Det er over 50 år siden trailersjåføren Malcom McLean revolusjonerte transportindustrien med sin transportboks i metall. Nyskapningen dannet grunnlaget for ISOs standardiserte shippingcontainere og la veien åpen for blant annet Maersks containereventyr.

Utviklingen peker mot øket interesse for mer samordning både innen sjø/land- og deep sea/short sea-transport, og havneterminalene vil være viktige knutepunkt i denne sammenheng. Harmonisering på lastbærersiden og helhetstenking i transportplanleggingen er i gang, og her ligger utfordringene.

Potensial i Nordområdene  

Det å se på kartet er derfor et viktig grunnlag for å se nye transportmuligheter. Dette åpner ikke bare for sjøtransport, men også andre transportløsninger og -kombinasjoner mellom Asia og Europa – og USAs østkyst. Vi snakker om sjø/bane-løsninger.

Jernbanenettverket i Asia og Europa vies med rette økt oppmerksomhet. En kombinasjon av bane/sjøtransport på de lange transportstrekningene har et betydelig potensial, og her er også norske havner (eksempelvis Narvik) og skandinaviske banestrekninger aktuelle som ledd i transportkjeden. For Norges vedkommende, snakker vi her om muligheter i nordområdene, som kan gi nye, bærekraftige tilknytninger til Asia og tilpassede havneløsninger og sjø/baneløsninger i området Murmansk - Narvik (isfrie havner).

Dette må oppfattes som supplement til dagens rene sjøtransportløsninger, der Maersk og mange andre er aktive. Kanskje gir det oss nye transportkonsepter, ny teknologi, nye samarbeidsrelasjoner – som både kostnads- og miljømessig kan konkurrere med dagens sjøtransport?

At Maersk ikke ser for seg et arktisk shippingeventyr for sine containerskip, er greit, men de kan ikke unngå å registrere at nye transportløsninger på bane/skip-siden trer tydeligere frem på kartet? Ny skips- og godsoverføringsteknologi vil også komme. La oss tro at det er registrert, og at “The New Normal” også vil åpne for nye tanker om utviklingspotensialet både på sjø- og bane/sjø-siden – ikke minst i Nordområdene. Her er det allerede mye på gang!