519 mill. til transport i nord

Regjeringen bevilger 519,5 mill. kroner til transportnettet i Nord-Norge.

Publisert Sist oppdatert

Bevilgningene kommer i løpet av 2014-2015 og er en kompensasjon for endringer differensiert arbeidsgiveravgift.

Styrker konkurranseevnen

- Dette er "kompensasjonsmidler" til tiltak og prosjekter på transportnettet i Nordland, Troms og Finnmark. Midlene er fordelt til tiltak som er særlig viktig for næringslivets transporter og som bidrar til å styrke konkurranseevnen til næringslivet i Nord-Norge, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Flaskehalser utbedres

Tiltakene omfatter 70 mill. kroner til å legge dekke på riks- og fylkesveier i 2014.

Videre er det avsatt penger til tunnel på riksvei 77 Tjernfjellet i Nordland, oppgradering av Ofotbanen og Nordlandsbanen, bedret fremkommelighet på E6 Kvænangfjellet vinterstid samt breddeutvidelse og utdyping av farleden i Hammerfest og Tana.En rekke bruer og flaskehalser skal også utbedres i de tre nordligste fylkene.