200.000 kroner for kabotasjebrudd

Den svenske regjeringen ønsker å innføre sanksjoner for brudd på kabotasjereglene lik det som gjelder for brudd på kjøre- og hviletiden. Her er det satt en øvre grense på 200.000 kroner.

Publisert Sist oppdatert

- Det er viktig at transportmarkedet i Europa fungerer. En forutsetning for det er at konkurransen foregår på like vilkår. Regjeringen jobber derfor for å få slutt på juks, og samtidig sørge for at aktørene i bransjen etterlever regelverket, sier infrastrukturminister Catharina Elmsäter-Svärd.

Regjeringen tar sikte på å innføre de nye bestemmelsene 1. januar 2015.

 Betaling på stedet

Den svenske Transportstyrelsen har utarbeidet en rapport som regjeringen tar utgangspunkt i når den foreslår de nye svenske bestemmelsene for kabotasjetransport på vei. Styrelsen foreslår i rapporten at politiet skal kunne kreve betaling av hele eller deler sanksjonsavgiften før kjøretøyet kan forlate plassen der det ble stoppet for ulovlig kabotasje.

«Förskottsbetalning» er et middel for å sikre at pengene blir betalt, siden det finnes begrensede muligheter å drive inn svenske sanksjonsavgifter i andre land.