Transportforskning

Hvordan er ståa innen transportforskningen?

Publisert Sist oppdatert

5. juni kan man få mange av svarene, da inviterer nemlig Norges forskningsråd, Samferdselsdepartementet, Jernbaneverket og Statens vegvesen til konferansen Transportforskning 2014 på Ullevål Stadion i Oslo.

Infrastruktur, energi/klima, sikkerhet og logistikk/mobilitet er sentrale temaer for konferansen. Deltagerne vil får høre om en rekke prosjektresultater fra forskning og utvikling med hovedvekt på nytten for næringsliv og forvaltning. Konferansen setter fokus på forskningsbehov og muligheter framover. Horisont 2020 og erfaringer fra europeisk forskningssamarbeid vil også stå sentralt.

Program og informasjon om påmelding kommer i andre halvdel av mars.