Det nye norske veiskiltet har blå bakgrunn og et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet. Det gule skiltet gjør det enklere å forstå det nye blå skiltet.Det tas først i bruk på Sola i Rogaland (9. november 2018).
Det nye norske veiskiltet har blå bakgrunn og et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet. Det gule skiltet gjør det enklere å forstå det nye blå skiltet.Det tas først i bruk på Sola i Rogaland (9. november 2018).

Eget felt for tungtrafikk

Eget felt for tungtrafikk mellom Flyplassveien og Tanangerveien på Sola (Rogaland).

Publisert

Når den nye strekningen med fire felt forbi Sola skole åpner 9. november 2018, blir et av feltene i hver retning bare for tungtrafikk.

Per nå gjelder det strekningen fra Sømmevågen til Sola skole. Etter hvert kommer egne felt helt til Risavika.

- Målet er bedre fremkommelighet for næringstrafikken til og fra Risavika havn, sier senioringeniør i Statens vegvesen, Ingve Lygre Undheim.

Bedre for alle kjøretøy

Strekningen fra Solasplitten til Sola skole i Rogaland blir først ut i Norge med et eget skilt for tungtrafikk.
Strekningen fra Solasplitten til Sola skole i Rogaland blir først ut i Norge med et eget skilt for tungtrafikk.

Personbiler får også bedre fremkommelighet når alle større kjøretøy kjører i tungtrafikkfeltet.

- Det kan selvsagt bli kø i det vanlige kjørefeltet hvis mange velger bil til og fra jobb, men slik trafikkbilde ser ut nå, blir det bedre for alle, sier senioringeniøren.

Undheim sier videre at tungtrafikkfeltet kommer til å ha god fremkommelighet hele døgnet, også i rushtiden. Det skal gi godstrafikken bedre vilkår i trafikken, bedre effektivitet og dermed også lavere utslipp.

Også busser kommer til å kjøre i tungtrafikkfeltet. God fremkommelighet for buss er også ett av hovedmålene på strekningen.

Ser til utlandet

Statens vegvesen har planlagt tungbilfeltet lenge. Når veier blir bygget, må etaten nå flere mål. I Bymiljøpakken, er ett av målene at man ikke får flere personbiler på veiene. Et annet er god fremkommelighet for næringstrafikk, gods og kollektivtrafikk.

- I tillegg har vi nullvisjonen, om null hardt skadde og drepte i trafikken, sier Undheim.

For å nå disse målene har han og kollegene sett til utlandet.

- Vi ser blant annet god effekt i Dublin, der et felt er reservert for lastebiler fra sentrum til havnen, sier han.

Nytt skilt

Det er første gang i Norge at tungtrafikk får et eget felt. Derfor har Statens vegvesen fått et helt nytt skilt.

Skiltet har blå bakgrunn med et kjøretøy som viser at kjøretøy over 3,5 tonn kan bruke kjørefeltet.