Toten-topp slutter

Terje Torsæter er ferdig som administrerende direktør i Toten Transport.

Publisert

«Toten Transport arbeider i er særdeles konkurranseutsatt, med lave marginer og store krav til presisjon og kvalitet. Dette stiller store krav til fornyelse og jakt på nye, effektive logistikkløsninger, samt kontinuerlig jakt på kostnadsreduksjoner. Selskapet vil derfor søke etter ny administrerende direktør for morselskapet på Raufoss til å lede dette arbeidet videre», skriver Toten Transport i en pressemelding.

Dette betyr at nåværende administrerende driektør Terje Torsæter går av. Det forventes at det vil ta en stund å ansatte en ny, og i mellomtiden har Toten Transport ansatt Jon Austrheim for å fungere som selskapets administrerende direktør.

Jon Austrheim tar over som toppsjef i Toten Transport, mens man leter etter en ny permanent administrerende direktør.
Jon Austrheim tar over som toppsjef i Toten Transport, mens man leter etter en ny permanent administrerende direktør.

Austrheim er en av de mest erfarne lederne i transportbransjen, med 30 års erfaring som drift- og trafikksjef i Firda Billag (buss og last), Norway Bussexpress, trafikkstyring Schenker og omstrukturering av bookingfunksjonen i Schenker. Han sluttet i Schenker i vår.

Terje Torsæter tok over som administrerende direktør i Toten Transport, etter at Roy Jakobsen gikk av etter uenighet om selskapets fremtidige organisering og drift i 2014.

Toten Transport AS er et av de største transportselskap i Norge med en omsetning på over 850 mill. kroner i 2017. Selskapet har 165 terminal og kontor ansatte. Beskjeftiger mer enn 550 bileiere og sjåfører. Virksomheten dekker nasjonal og internasjonal biltransport, samt spedisjon, fortolling, lagring -og terminaltjenester.