Vil lage ny malmhavn i Skibotn

Gruveselskap vil bygge 175 km jernbane fra Sverige via Finland til Nord-Troms.

Publisert Sist oppdatert

Det svensk-australske mineralselskapet Scandinavian Resources AB (SCR) er i ferd med å etablere en ny jernmalmgruve ved Lannavaara i Nord-Sverige, rundt åtte mil nordøst for Kiruna.

Tidlig i prosessen så man på Narvik, som i dag er utskipningshavn for malmen fra Kiruna, som en naturlig havn, men nå skal det være aktuelt å byge 175 km jernbane til Skibotn og en ny malmhavn der, melder Nord24.no

Mye undersøkelser

Jernbanen vil i så fall gå fra gruveområdet gjennom Karesuando i Finland, gjennom Skibotndalen, til Skibotn.

- Dette konsept er i tidlig fase og det skal gjøres betydelige undersøkelser av sosiale, miljømessige, letemessige, gruvefaglige, produksjons- og markedsmessige forhold, før en kan konkludere med hvorvidt forslaget kan utvikles videre. Vi vil derfor informere dere om våre planer i denne fasen, slik at samarbeidet med kommunen blir best mulig og berørte parter inviteres til å delta i planprosessen, sier Damian Hicks , administrerende direktør i SCR.

50 anløp

I skissene nevnes også muligheter for 50 skipsanløp med malmskip i Skibotn.

SCR har fått hjelp fra konsulentselskapet Rambøll til å sende inn et innspill til revidering av kommuneplanens arealdel i Storfjord kommune.

Nils Arne Johnsen i Rambøll sier at selskapet så et behov for å vurdere et alternativ til Narvik.

- Det mangler fortsatt dobbeltspor på banen mellom Narvik og Kiruna, Skibotn er også nærmere jernmalmforekomsten enn Narvik, sier han til Nord24.no.