Westport vil bli hele Vestlandets havn

Risavika og Stavangerregionen Havn etablerer ett felles merkenavn: Westport. Målet er å hente gods fra veien og bli dét sentrale logistikknutepunktet i Rogaland og senere på hele Vestlandet.

Publisert Sist oppdatert

Under sitt innlegg på Transport og Logistikk-konferansen på Gardermoen mandag, slapp administrerende direktør i Risavika Terminal, Kurt Ommundsen, nyheten om at Risavika Havn og Stavangerregionen Havn har inngått et samarbeid om å bygge seg opp som det foretrukne logistikknutepunktet på Vestlandet – under navnet Westport Stavanger.

Westport ønsker å få plass et godt samarbeid med andre havner i fylket. Målet er ikke å utkonkurrere de andre havnene, men å vinne andeler fra lastebilen.

- Vi tar nå skrittet ut i den store verden. I dag går det store godsmengder inn og ut fra Vestlandet med bil. Vi vil ha det godset rett til Vestlandet på kjøl, sier Ommundsen til mtlogistikk.no.

Hele Vestlandet

Navnet er foreløpig Westport Stavanger, men ambisjonen stopper imidlertid ikke med Stavanger eller Rogaland for den del. Tanken er å bli selve porten til Vestlandet, gjennom et unikt samarbeid mellom landsdelens havner.

- Vi tenker større en Rogaland. Vi vil ha med oss flest mulig havner på Vestlandet, og skape et unikt havnesamarbeid, sier han.

- Dette er en brytningsfase i regionen, med tanke på det som skjer i oljebransjen. Mange ønsker å kutte kostnader. Da kommer vi med vår løsning som er kostnadsreduserende for alle parter, sier havnedirektøren.

Først er målet å doble den årlige godsmengden til rundt en million tonn i 2020.

Skal kutte kostnaden

Samtidig skal prisen per enhet kuttes, og Ommundsen mener at de skal klare å kutte kostnadene per enhet med minimum 20 prosent. Det skal skje gjennom effektivisering av havnedriften.

- Vi skal i større grad være en logistikkpartner, ikke bare en kai, sier Ommundsen. Blant effektiviseringen han nevner er en automatisert gate, som skal være på plass i løpet av 2016 og nye kraner som vil øke arealeffektiviteten betydelig.

- Gateløsningen skal halvere omløpshastigheten, og vil gi en helt annen trafikkavvikling enn i dag. Vi vil også få på plass to nye RTG-kraner for å utnytte arealet mye bedre – opp mot 500 prosent mer effektivt, sier Ommundsen.

Infrastrukturen bygges ut

Han peker videre på flere store infrastrukturprosjekter i Rogaland som vil gi havnene i Stavanger-regionen fordeler. Veiprosjektene Rogfast og Ryfast vil om kort tid ha knyttet Nord-Jæren mye tetter opp mot Ryfyke og Nord-Rogaland og dermed resten av Vestlandet.

- Vi ligger sentralt plassert på Vestlandet og kan nå alle verdenshjørner, konkluderer Ommundsen.