5. mai tok en lastebil fyr i Oslofjordtunnelen som dermed ble stengt i flere uker.

Vurderer forbud for tunge kjøretøy

Vegvesenet vurderer å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter, og kjøretøy med farlig gods i Oslofjordtunnelen når den åpner igjen i uke 22, 2017.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Forbudet vurderes foreløpig iverksatt på hverdager, i rushtid.

- Forbudet gjelder eventuelt frem til vi har en løsning på plass som identifiserer kjøretøy som kan virke negativt inn på trafikksikkerheten. Dette skaper naturligvis utfordringer for næringsvirksomhet og fremkommelighet. Vi fokuserer derfor på å få dette løst så raskt som mulig, sier avdelingsdirektør i Statens vegvesen Nils Audun Karbø.

Tydeligere skilting og merking, hyppigere kontroller og andre tiltak for å hindre biler i å kjøre inn i tunnelen ved brann, var andre tiltak Statens vegvesen la frem på et møte med fylkeskommuner og andre interessenter 19. mai. Flere tiltak skal vurderes før åpning av Oslofjordtunnelen - tidligst i uke 22.

Tiltak for sikrere tunnel

Statens vegvesen ved Vegdirektoratet og Region øst har hatt flere møter med omkringliggende fylkeskommuner, kommuner og andre berørte interessenter.

- Tiltakene vi nå iverksetter og vurderer, er et resultat av god dialog og godt samarbeid sier Nils Audun Karbø, avdelingsdirektør i Statens vegvesen Region øst.

Et av de viktigste læringspunktene har vært at trafikanter ikke tar sperringen på alvor, og kjører ned i tunnelen etter at den er stengt.

For å hindre trafikanter å kjøre inn i tunnelen etter stenging innføres:

  • Ny skilting utenfor tunnelen med: «Stengt tunnel/Closed Tunnel» og «Brann/Fire»
  • Tydeligere skilt inne i tunnelen «Snu og kjør ut igjen/ turn»
  • Bom går raskere ned ved rødt lys

For å oppnå bedre avstand mellom tunge kjøretøy etableres:

  • Skilting av minimumsavstand på 100 meter mellom tunge kjøretøy
  • «Keep Distance» merking i vegbanen inne i tunnelen

Andre tiltak

  • Hyppigere tekniske utekontroller av tunge kjøretøy (inkludert mobil varmeskanner) på Måna og Verpen.
  • Tungbilberger i beredskap på Måna i de mest trafikkerte periodene av døgnet som et midlertidig tiltak for å evaluere eventuell effekt i forhold til redusert stengetid.
  • Vegvesenet vurderer å forby tunge kjøretøy over 12,5 meter, og kjøretøy med farlig gods til en løsning som identifiserer kjøretøy som påvirker trafikksikerheten negativt er på plass. Forbudet vurderes foreløpig iverksatt på hverdager, i rushtid.

Vil teste ut varmedeteksjon

I tillegg til de tiltakene som kommer på plass før tunnelen åpner etter brannen 5. mai 2017 - eller ganske umiddelbart etterpå, vil Vegvesenet installere termiske kamera i tunneltaket med automatisk deteksjon av varme objekter.

- Vi vil så raskt som praktisk mulig få på plass et prøveprosjekt der vi tester bruk av termiske kamera med automatisk hendelsesdetektering (AID), for å oppdage kjøretøy med varmegang i bremser eller motor. Målet å oppdage tidligst mulig tunge kjøretøy som kan forårsake brann for å få stengt tunnelen og tømt den for kjøretøy, forteller Karbø.

Med slike kameraer kan Vegtrafikksentralens trafikkoperatører gjøre vurderinger og eventuelt stenge tunnelen ved varme over en gitt verdi, og tilkalle brannvesenet.

Powered by Labrador CMS