Her er Oslofjord-alternativene

Bro, tunnel eller bedret fergetilbud er utredet.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

En bro fra Jeløya i Moss til Horten vil redusere reisetiden mellom E6 og E18 med 35-40 minutter. Den evige diskusjonen om en bedre og raskere forbindelse over Oslofjorden var på nytt i fokus onsdag 19. november.

Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen fikk overlevert flere alternativer til kryssing av fjorden onsdag. Moss-Horten i en helt ny drakt enn dagens fergeforbindelse, er altså en av dem.

Jernbaneverket, Kystverket og Statens vegvesen har samarbeidet om den utredning som statsråden fikk overlevert.

I finalerunden har følgende konsepter blitt analysert: Forbedret fergetilbud, vei og jernbane via Hurumlandet og bro og tunnel mellom Moss og Horten.

Anbefalingen som er gitt statsråden konkluderer ikke med om det er bro eller tunnel som bør bygges, begge alternativer kan reduserte reisetiden kraftig og binde byområdene i Østfold og Vestfold tettere sammen.

Kostnadsnivå, teknologiske løsninger, nytten for trafikanter og forholdet til sårbarhet og risiko, er imidlertid aspekter det bør vites mer om før det konkluderes med bygging av tunnel eller bro.

Oslofjordtunnelen stenges ofte og traséen er utfordrende jo nærmere Drammen man kommer. Et nytt løp er kostnadsberegnet til 3,4 milliarder kroner, mens en bro, over nordenden av Håøya, har en prislapp på 13 milliarder kroner. Broløsningen er altså langt dyrere, men vil korte ned strekningen mellom E6 og E18 med seks kilometer. Samtidig får man en lengre strekning med firefelts motorvei enn alternativet med nytt tunnelløp.

Powered by Labrador CMS