Astrup tilbakeviser sjøgods-kritikk

Lederen av Stortingets transportkomité, Nikolai Astrup (H), tilbakeviser kritikken fra Kysthavnalliansen.

Publisert Sist oppdatert

Han var invitert til dagens konferanse i Rørvik, Nord-Trøndelag hvor sjømatutfordringene og grønn logistikk diskuteres.

Havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS mener at dette samarbeidet mellom havnen og partnere er årets kanskje mest konkrete og viktigste klima- og transportkonferanse.

Mangler innsikt

Dekkerhus og Kystalliansen har beskyldt Astrup for å mangle innsikt, når han ikke prioriterer sjøtransporten sterkere.

- Dette beror på en misforståelse, sier Astrup.

- Det er regjeringens mål at alt gods som kan velge sjøveien eller bane skal gjøre det. Vi har allerede tatt konkrete grep for å stimulere til nettopp det, skriver Astrup blant annet i torsdagens utgave av Adresseavisen.

Han viser til at regjeringen inneværende år har sørget for at losavgiftene reduseres med nær 100 mill. kroner i 2016, og mest for de skipene som er mest aktuelle for bruk i nærskipsfarten.

Jernbane-fokus

- I tillegg har vi økt muligheten til å gå med farledsbevis, i stedet for los, noe som øker lønnsomheten ytterligere. For gods til bane gjennomfører vi en historisk storsatsing på vedlikehold av jernbane, som vil komme både godstog og persontog til gode, og vi ruster opp godsterminalene, sier lederen i Stortingets Transportkomité som torsdag var invitert til å delta på dagens sjøgodskonferanse i Rørvik.

I tillegg til jobben med selve godsoverføringen, mener Astrup at en må forbedre miljøprofilen til hver enkelt transportform.

Fra leverandør til kunde

- Vi vil prioritere de miljøtiltakene som gir størst gevinst for minst mulig samfunnskostnad. For eksempel: gods skal ikke fra terminal til terminal, men fra leverandør til kunde. I hver ende av en transportkjede står det som regel alltid en lastebil. Så selv om godset flyttes over fra vei til bane/sjø, er det avgjørende, særlig for den lokale forurensingen, at lastebilene er så miljøvennlig som mulig. Derfor har vi skrudd på avgiftssystemet for å gjøre det gunstigere å velge miljøvennlig lastebilteknologi, og vi har satt Enova i stand til å støtte miljøvennlig teknologi. Dette har ført til at blant annet Asko nå har elektriske lastebiler i bestilling, sier Nikolai Astrup og understreker at han og Dekkerhus nok er fundamentalt sett enige.

Forsømt tema

- Mens det politiske fokuset ensidig rettes mot havbruksnæringens hovedfiende i dag, lakselusa, diskuteres fremtidens kanskje største trussel mot vekst i sjømatnæringen i forbausende liten grad: Hvordan skal vi få fraktet all sjømaten til markedet? Spør Paul Ingvar Dekkerhus.

Han viser til at Norge eksporterer 36 millioner sjømatmåltider hver dag. I 2050 kan tallet ha vokst til 192 millioner måltider. Volumveksten i sjømatnæringen går allerede raskere enn utbyggingen av vegnettet.

– Bæreevnen er allerede passert flere steder, konstaterer regiondirektør Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund, Trøndelag.

Han er blant støttespillerne til det midtnorske initiativet til å teste ut eksport av fersk sjømat til Europa med båt.

Kobbel av fagfolk

På konferansen presenterer direktøren for den internasjonale transportøren Bluewater Shipping, Carsten Steffensen, tall og seilingsplaner.

I tillegg kommer representanter for sjømatnæringen, eksperter på logistikk, miljøorganisasjonen Bellona og politikere for å diskutere hvordan man kan sikre sjømatnæringen tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden.

Blant foredragsholderne finner vi: Knut A. Hjelt, regiondirektør, Sjømat Norge, Carsten Steffensen, direktør Bluewater Shipping (DK), Erling Sæther, direktør for næringspolitikk og miljø, NHO Logistikk og Transport,      Lisbeth Berg-Hansen (Ap), stortingspolitiker/tidligere fiskeri- og kystminister, Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket, Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart, Bellona, Merethe Storødegård, direktør NHO Trøndelag, Roar Melum, regiondirektør Norges Lastebileier-Forbund, samt representanter for Kysthavnalliansen.

Krever nye løsninger

Tilrettelegging for miljøvennlig og energieffektiv transport av sjømat krever nasjonal koordinering. Konferansen retter seg derfor mot både sjømat- og transportaktører, politikere og myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere.

– Det er viktig for sjømatnæringen at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasiteter til å håndtere fremtidig vekst, sier Lisbeth Berg-Hansen.