Fullkvaltets resirkulert motorolje

Valvoline er verdens eldste oljeselskap, og selskapet hevder også å være verdens første som produserer resirkulert motorolje av minst like god kvalitet som ny olje.

Publisert Sist oppdatert

Dette er et resultat av kontinuerlig forskning og utvikling gjennom mange år, foruten fremskritt i prosessen med å raffinere olje. En motorolje består typisk av 85% baseolje og 15% additiver for at oljen skal få de nødvendige egenskapene. Baseoljen blir i prinsippet aldri slitt ut, og det er den som gjenbrukes.

Den brukte motoroljen blir først renset for alt av urenheter, og deretter gjennomgår den en rekke avanserte og kompliserte raffineringsprosesser. Deretter blir forskjellige baseoljer blandet sammen til ønsket kvalitet og tilsatt de nødvendige additivene. Ferdigproduktet skal ha minst like gode egenskaper som tilsvarende motorolje produsert fra råolje.

Sparer miljøet

Hensikten med å lage motorolje på denne måten, er å spare miljøet. Verdens oljeressurser er begrensede, og i tillegg slipper man prosessen med å pumpe den opp fra landjorden eller under havbunn. Selv om raffineringsprosessen er mer omfattende enn for råolje, sparer man likevel miljøet. Valvoline sier offisielt at produksjonen gir 37% lavere CO2-utslipp sammenlignet med konvensjonell raffinering.

Valvoline kaller sin prosess NextGen, og løsningen ble presentert under et seminar den norske distributøren Valvoline Oil AS holdt på Gardermoen 28. mai. NextGen motoroljer blir produsert for bruk i lastebiler og busser. Prisen er den samme som for Valvolines konvensjonelt produserte motorolje.