Tar sjømat-utfordringen på alvor

- Dette er sjømatutfordringen som ingen snakker om, sier havnedirektør Paul Ingvar Dekkerhus i Nord-Trøndelag Havn Rørvik IKS.

Publisert Sist oppdatert

3. mars inviterer han til bransjekonferanse i havnen. Her møtes aktører fra sjømatnæringen i Midt-Norge, eksperter innen logistikk og bærekraft og politikere for å drøfte en lite omtalt utfordring: Hvordan sikre landets største vekstnæring tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden?

– Dette samarbeidet mellom havnen og våre partnere er årets kanskje mest konkrete og viktigste klima- og transportkonferanse som vi har kalt: Blå mat – grønn logistikk, forteller Dekkerhus.

Forsømt tema

- Mens det politiske fokuset ensidig rettes mot havbruksnæringens hovedfiende i dag, lakselusa, diskuteres fremtidens kanskje største trussel mot vekst i sjømatnæringen i forbausende liten grad: Hvordan skal vi få fraktet all sjømaten til markedet? Spør havnedirektøren.

Han viser til at Norge eksporterer 36 millioner sjømatmåltider hver dag. I 2050 kan tallet ha vokst til 192 millioner måltider. Volumveksten i sjømatnæringen går allerede raskere enn utbyggingen av vegnettet.

– Bæreevnen er allerede passert flere steder, konstaterer regiondirektør Roar Melum i Norges Lastebileier-Forbund, Trøndelag.

Han er blant støttespillerne til det midtnorske initiativet til å teste ut eksport av fersk sjømat til Europa med båt.

Kobbel av fagfolk

På konferansen presenterer direktøren for den internasjonale transportøren Bluewater Shipping, Carsten Steffensen, tall og seilingsplaner.

I tillegg kommer representanter for sjømatnæringen, eksperter på logistikk, miljøorganisasjonen Bellona og politikere for å diskutere hvordan man kan sikre sjømatnæringen tilstrekkelig transportkapasitet i fremtiden.

Blant foredragsholderne finner vi: Knut A. Hjelt, regiondirektør, Sjømat Norge, Carsten Steffensen, direktør Bluewater Shipping (DK), Erling Sæther, direktør for næringspolitikk og miljø, NHO Logistikk og Transport,      Lisbeth Berg-Hansen (Ap), stortingspolitiker/tidligere fiskeri- og kystminister, Harald Tronstad, regiondirektør Kystverket, Jan Kjetil Paulsen, seniorrådgiver skipsfart, Bellona, Merethe Storødegård, direktør NHO Trøndelag, Roar Melum, regiondirektør Norges Lastebileier-Forbund, samt representanter for Kysthavnalliansen.

Krever nye løsninger

Tilrettelegging for miljøvennlig og energieffektiv transport av sjømat krever nasjonal koordinering. Konferansen retter seg derfor mot både sjømat- og transportaktører, politikere og myndigheter, miljøorganisasjoner og forskere.

– Det er viktig for sjømatnæringen at vi får opp nye logistikkløsninger med kapasiteter til å håndtere fremtidig vekst, sier Lisbeth Berg-Hansen.