Illustrasjonsfoto: Maritimt Forum
Illustrasjonsfoto: Maritimt Forum

Maritimt Forum med ny politisk plattform

Maritimt Forums styrende ambisjon er å få gjennomslag for en aktiv maritim politikk, melder interesseorganisasjonen, som samler hele den norske maritime næringen.

Publisert

- Den politiske plattformen vil være et viktig dokument i forbindelse med vårt innspill til regjeringens nye maritime strategi, innspill til partienes programprosesser og som et utgangspunkt for Maritimt Forums politiske arbeid mot valget i 2021, melder interesseorganisasjonen - som fortsetter:

- Gjennom tett samarbeid mellom myndigheter, forskning og næringsliv legges grunnen for størst mulig maritim verdiskaping, teknologiutvikling og sysselsetting i Norge. Potensialet for en betydelig vekst i havnæringene er godt dokumentert.

- For å videreutvikle den norske maritime klyngens globale lederposisjon, er vi avhengige av en aktiv maritim politikk med forutsigbare og konkurransedyktige rammebetingelser.

Maritimt Forum forteller videre at de har utarbeidet politikknotat på følgende områder:

  • Videreutvikle grunnleggende rammebetingelser
  • Satse på maritim forskning, utvikling og kompetanse
  • Styrke maritim utdanning
  • Sørge for en konkurransedyktig norsk offshorenæring
  • Sørge for mer godsoverføring fra vei til sjø
  • Grønn skipsfart - satse på maritim klimateknologi
  • Etablere nødvendig infrastruktur og beredskap i nordområdene
  • Styrke samarbeidet mellom havnæringene
  • Sikre gode rammevilkår for havvind
  • Bidra til å skape og ivareta arbeidsplasser for norske sjøfolk


Du kan laste ned den politiske plattformen her.