«SAFIR» har sin første offisielle avgang fra Trondheim fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.

Etterlengtet godsbåtrute realiseres

Fredag er en etterlengtet godsbåtrute mellom Trondheim og Finnmark et faktum.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

I samarbeid med en av «Daily-rederne» lanserer Nor Lines en godsbåtrute annenhver uke mellom Midt-Norge og Kirkenes. Første offisielle avgang fra Trondheim er fredag 24.januar med ankomst Kirkenes torsdag 30.januar.

Industrien vokser og næringslivet utvikler seg, behovet for innenlands fremføring og transport er stadig økende. I all hovedsak dekkes det økende transportbehovet av norske- og utenlandske vogntog med landbasert fremføring.

Resultatet er kapasitetsutfordringer på infrasktruktur og press på lokalmiljø. Det er et uttalt ønske fra myndighetene og et generelt samfunnskrav at mer gods overføres fra vei til sjø. Utfordringer knyttet til frekvens og struktur på skipstrafikk har begrenset mulighetsrommet til næringslivet, som er avhengig av regularitet og forutsigbarhet, heter det i en pressemelding fra fylkeskommunen.

Endelig

Fylkeskommunen har, helt siden Nor Lines la ned sin seiling til østfylket for en del år tilbake, jobbet for å få opp igjen en stabil godsrute som dekker hele kystlinjen opp til Kirkenes.

- Jeg er derfor veldig glad for at Nor Lines Daily nå har informert om at mulighetene for godsfrakt gjenoppstår, sier fylkesråd for samferdsel i Troms og Finnmark, Kristina Hansen som understreker følgende:

- Her har en aktør gått i samarbeid med mange andre godsleverandører, og sikret samlasting av gods på sjø, og på den måten utnyttet ledig kapasitet hos de ulike rederiene som dekker kysten vår.

Hansen sier at myndigheter så vel som samfunnet for øvrig forventer at godstransport i våre områder flyttes fra vei til sjø på grunn av miljøhensyn.

Nor Lines Daily

For å sikre miljø- og kostnadseffektivitet på landbasert transport har man over flere tiår samlastet gods, noe som er helt avgjørende i et langstrakt land. Nor Lines har siden 2018 i tett dialog med et utstrakt agent-nettverk og rederiene som frakter gods langs norskekysten, utviklet tilsvarende mulighetsbilde for samlasting på sjø. Samlastingsproduktet er gitt navnet Nor Lines Daily.

Mitt skip er lastet med …

Fredag legger skipet «SAFIR» fra kai i Trondheim med parti/stykkgods og dekkslast på inntil 20 tonn, lastet med egen kran. Fiskefôr til oppdrettsanleggene i fartsområdet er også en viktig del av lasten.

Product Manager hos Nor Lines forteller at det har vært stor interesse for tilbudet. 

- Ja, vi er fullbooket nordover, sier han til MTlogistikk.no

Alt gods skannes inn i Nor Lines sitt TMS og kan derved spores som øvrig gods i systemet, og alt stykkgods kan distribueres til og fra alle postnummer i Norge.

Målet er å øke til ukentlig frekvens i samarbeide med rederne, agentene og det regionale næringsliv.

Powered by Labrador CMS