Totalmarked nesten som fjoråret

Mens tyngste klasse gjennom hele året har sørget for at lastebilregistreringene totalt har holdt seg over fjoråret, skjedde det en betydelig avtrapning i desember. Totalt ble det registrert 12 færre lastebiler i 2014 enn i 2013.

Publisert Sist oppdatert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Vi har i størst mulig grad «vasket» statistikken for kjøretøy som i vår sammenheng ikke har noe å gjøre der, altså campingbiler og dumpere som rent teknisk blir registrert som lastebiler. Vi kan imidlertid ikke garantere at det ikke kan finnes noen campingbiler i kategorien «andre», spesielt i den letteste klassen. Utfra vår håndtering av statistikken kan vi altså slå fast at vi havnet 12 enheter under 2013, og da bør man vel egentlig si seg fornøyd. Spenningsmomentet ligger imidlertid i om et lavere antall registreringer av tunge biler i desember innvarsler en ny trend for det året vi nettopp har gått inn i. Lastebilkundene har lett for å sette seg på gjerdet når det kommer signaler om lave oljepriser og usikkerhet om fremtidsøkonomien.

3,5 – 5,9 tonn

I den såkalte «Sprinter-klassen» er Mercedes Benz klart størst med mer enn halvparten av markedet, men opplever en viss tilbakegang. Tilsvarende kjøretøy fra Volkswagen, Crafter, har godt under halvparten så mange registreringer, men er det eneste som kan vise til økning i dette segmentet.

6,0 – 9,9 tonn

Iveco holder stillingen og har pr. utgangen av desember akkurat tredjeparten av alle registreringer i klassen. Legger man sammen Daimler-produktene Fuso og Mercedes-Benz, er det likevel Daimler som er klassevinner med en samlet markedsandel på nesten 40% i et segment som er redusert med 10% i løpet av året.

10,0 – 15,9 tonn

Dette er den «tyske klassen» hvor MAN og Mercedes-Benz til sammen har drøyt 71% av markedet. MAN har vært størst det meste av året, men i desember dro Mercedes-Benz noe fra. Ser man ett år tilbake har MAN tapt betydelig både i antall og markedsandel. Ellers ser man at Renault har hatt en katastrofal nedgang i dette segmentet og at Volvo på ingen måte har klart å fange opp dette med økte registreringer. Tilbakegangen i klassen er på 14,3%.

16,0 – 21,9 tonn

Dette nest tyngste segmentet har hatt en mer positiv utvikling de siste par månedene og ender opp med å ha størst vekst fra 2013, 3,1%. Volvo dro litt fra Scania i desember, men begge de svenske merkene har vekst i både antall og markedsandel. Faktisk dominerer de sterkere nå (68,1%) enn for ett år siden (62,8%), for alle de andre går litt tilbake.

22 tonn og tyngre

Dette er den virkelig tunge lastebilklassen Norge, i dobbelt forstand. De tyngste bilene har så avgjørende betydning i det totale bildet, at det er utviklingen her som avgjør hvordan lastebilmarkedet er. Sett i forhold til 2013 var desember 2014 en laber måned. Pr. utgangen av november var veksten i segmentet på nesten 11%, men ved utgangen av året er dette redusert til 1,0%.

Volvo har hatt sterkest vekst gjennom 2014 med økning i både antall enheter og markedsandel. Desember har gitt en liten nedgang hos Scania. De svenske merkene har likevel totalt styrket sin dominerende stilling med en samlet markedsandel ved utgangen av 2014 på 78,3% mot 76,6% for ett år siden. Mercedes-Benz har styrket stillingen og økt markedsandelen gjennom året. De store taperne i dette segmentet er MAN og DAF som har hatt en tilbakegang i antall enheter på 25 – 30%. Sisu som nisjemerke har derimot doblet registreringene.

Powered by Labrador CMS