Slik blir trucker-området på Statoil Minnesund

Byggingen av de nye fasilitetene for langtransportsjåførene, med sikker parkering, egne hvilerom og gode dusj- og vaskemuligheter, er godt i gang på Statoil Minnesund.

Publisert Sist oppdatert

- Dette vil bli et unikt tilbud i markedet. Vi ønsker å ta en ledende posisjon, og mener timingen er meget god for vår nye Trucker-stasjon. Behovet for et trygt sted å stoppe langs veien er økende. Dieseltyverier og andre kriminelle handlinger blir en stadig mer vanlig trussel for sjåfører som tar sine hvilepauser langs veien, sier Thomas Støkken, adm. direktør for Statoil Fuel & Retail Norge AS.

Han forteller at dette er første pilotstasjon med et utvidet tilbud til langtransportsjåfører, og dette konseptet vil i første omgang bli testet på to eksisterende stasjoner i 2013: Statoil Minnesund i Akershus og Statoil Mantorp i Sverige.

Minnesund var først ut med byggestart 2. september og forventet åpning i november. Mantorp følger etter med åpning i desember dersom byggesøknadsprosessen går som planlagt.

Samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund

Trucker-konseptet er utviklet i tett samarbeid med Norges Lastebileier-Forbund og andre sentrale kunder, samt statoilstasjoner som har utvidet tilbud til langtransportsjåfører i dag. Kriminalitet utgjør en stadig større trussel for transportselskapene, og bedre sikkerhet ved hvile og bedre forhold langs veien med egne lokaler med dusj- og vaskemuligheter har lenge vært høyt på agendaen – både innen næringen og hos myndighetene.

- Vi skal være det foretrukne valget, en ledende destinasjon for både sjåførene og eierne av transportselskapene. Trucker-konseptet skal styrke vår posisjon og gjøre oss til en mer attraktiv samarbeidspartner, både for sjåfører og eiere, lokalt og internasjonalt, sier Støkken.

Hege Olsen, som er Commercial Developer B2B & Card Sales Europe i Statoil Fuel & Retail AS, forteller at Truckers-konseptet skal tilby det sjåførene har behov for når de tar døgnhvile.

- Vi etablerer en rekke tilbud knyttet til døgnhvile på disse stasjonene, med sikkerhetsparkering, hvilerom for sjåførene, utvidet mattilbud, dusj, vaskemaskin og gratis Wi-Fi, sier Olsen.

Det langsiktige målet er å ha et nettverk med døgnhvile-fasiliteter på de største og mest sentrale statoilstasjonene i Europa.