Kystdirektøren vil bruke kraftigere lut

– Det må kraftige virkemidler til for å redde sjøtransporten. Noe annet vil være en fallitterklæring.

Publisert Sist oppdatert

Det sier kystdirektør Kirsti Slotsvik. På Logistikkdagen i Sandnes nylig viste hun til at mellom tre og syv millioner tonn gods kan overføres fra vei til sjø.

Vil knuse myter

Kystdirektøren vil knuse myter om godstransport til sjøs. Hun inviterte også Rogaland og Stavanger-regionen til å hive seg på samarbeidsprosjekter for fremtidig sjøtransport.

– Utgangspunktet er konkurranse versus samarbeid. Men for å redde container- og godstrafikken til sjøs må det gjøres noe med innseilingen til havnene. Det være seg i forhold til bredde og dybde. Vi håper selvsagt å få med Rogaland og Stavanger-regionen på fremtidsrettede samarbeidsprosjekter, sier Slotsvik.

Velger bort sjøveien

Kystdirektøren understreket viktigheten med å knuse sjøtransportens myter, som for eksempel om at sjøtransporten er så dårlig at den ikke er noe å satse på.

– Våre tradisjonelle handelspartnere flytter sørover, ut fra at det er ulogisk å tenke sjøtransport i Norge. Det å tro på disse mytene er en fallitterklæring. I stedet må vi brette opp ermene for å få ned både kostnader og tidsbruk, for så å tilby noe fremtidsrettet for transportkjøpere og vareeiere, understreker Slotsvik.

Avgiftsregime

– For å klare det trengs kraftigere lut, som en mer aktiv bruk av avgiftspolitikken. For å begrense veitransporten må det etableres et næringsvennlig avgiftsregime. Kostnadsnivået for sjøtransporten er av stor betydning, understreker kystdirektøren.

Synliggjøring

Slotsvik sier at synliggjøring av viktige utviklingstrekk, problemstillinger og andre utfordringer for sjøtransporten er Kystverkets største utfordring.

– I samarbeid med andre aktører må vi vise hvordan økt sjøtransport skal håndteres med kaianlegg, omlastingspunkter eller knutepunkter. Økt bruk av sjøbaserte transportkjeder setter ikke bare krav til effektive og attraktive godsknutepunkter, men også sikkerhet. Sjøsikkerhet og våre felles miljøutfordringer er en sentral del av vårt arbeid framover, sier Slotsvik.

Oppfordring

Kystdirektøren benyttet Logistikkdagen til å oppfordre rogalendinger til å komme med gode innspill på miljøsatsing og mulige tiltak for å øke godsandelen for sjøtransport.

– Det gjelder de som driver med passasjertrafikk, offshorevirksomhet, og ikke minst maritime transportører med planer om å øke sjøverts godstransport i konkurranse med veitransport, understreker Slotsvik som også forteller at Kystverket ønsker å legge til rette for økt bruk av sjøen også for den innenlandske varetransporten.

Los og LNG-skip

- Sjøtransport er den sikreste måten å frakte store godsmengder på. Våre viktigste bidrag for å sikre fremtidig godstransport på sjø er vårt forslag om 50% rabatt på losberedskapsavgiften for halvstore båter og halvstore rederier, samt miljørabatten for LNG-skip, sier Slotsvik som understreker at denne avgiftsreduksjonen må være en knakende god idé for alle som satser på miljøvennlig drivstoff innen sjøverts godstransport.

Kystdirektøren viser også til at flytende naturgass er mer energieffektiv og miljøvennlig enn vanlig oljedrevet bunkers.