Berg-Hansen roser Kristiansand

- Med slike engasjerte havnefolk er jeg helt sikker på at vi lykkes med å øke godstransporten sjøveien.

Publisert Sist oppdatert

Fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen roste engasjementet under sitt besøk i sørlandshavnen i dag.

Knutepunkt

Hun legger heller ikke skjul på at det var et svært interessant møte i det mange betrakter som Norges internasjonale knutepunkt.

Ny rapport om fiske i sør, planer for å få mer gods over på sjøveien og satsing på marin forskning sto på dagsorden under statsrådens besøk.

Betydelig satsing

I Nasjonal transportplan varsler regjeringen betydelig satsing på godstransport sjøveien. Kristiansand Havn er nå i startfasen på et omfattende utviklingsarbeid.

Utbygging av et nytt anlegg i Kongsgård/Vige-området øst for nåværende havn er et satsingsområde. For brukerne innebærer dette økt kapasitet, bedre sikkerhet og mer kostnadseffektiv lastehåndtering fra kai til kunde.

Europa

Kristiansand har direkte tilknytning til hovedveisystemet til Oslo, Stavanger og Bergen. Kristiansand Lufthavn Kjevik ligger kort vei fra byen og har hyppige avganger både innenlands og utenlands. Geografisk ligger havnen kort vei fra markeder som Kontinentet, Storbritannia, Skandinavia og Baltikum.