Transport og logistikk hardt korona-rammet

21 prosent av bedriftene i NHO har merket lavere etterspørsel eller kanselleringer som følge av koronaviruset. Transport- og logistikkbedrifter er blant de hardest rammede.

Publisert

Det viser NHOs egen medlemsundersøkelse.

NHOs ti krav

  1. Arbeidsgivers lønnsplikt under permittering må fjernes.
  2. Fjerne arbeidsgiverperioden ved sykmelding ved isolasjon og karantene grunnet smittefare. Egenmelding kan ikke benyttes og medisinskfaglig vurdering må fortsatt være et vilkår.
  3. Arbeids- og overtidsbestemmelsene må være mer fleksible, eksempelvis med mulighet til økt overtid og forkortet hviletid. Bedrifters mulighet til å holde produksjonen oppe må vektlegges i HMS-arbeidet.
  4. Smitteverntiltak må være nasjonalt koordinerte og ikke-vilkårlige. Helsevesenet må ha nok ressurser til smittevern. Det må være en god balanse mellom smittevern og de økonomiske konsekvensene av tiltakene.
  5. Renten bør kuttes for å understøtte etterspørselen og holde lånekostnader og kronekurs nede.
  6. Utsatte skatte- eller avgiftsbetalinger, eksempelvis for flypassasjeravgift, CO2-avgift, formuesskatt, selskapsskatt, MVA og arbeidsgiveravgift.
  7. Sikre at bankene kan yte den kreditten bedriftene etterspør.
  8. Nye lovreguleringer eller vedtak som øker bedriftenes kostnader må settes på hold.
  9. Hotline til besluttende myndigheter for å avklare praktisk håndtering av smittetiltak, eksempelvis for mat- og drikkeprodusenters dialog med mattilsynet.
  10. Næringslivet må tas med på råd før tiltak lanseres for å sikre at tiltakene som iverksettes er målrettede.

– Dette er alvorlig når hver femte ser lavere etterspørsel og kanselleringer. Dette går på bunnlinjen til særlig reiseliv- og luftfartsbransjen, sier NHO-sjef Ole Erik Almlid.  Han legger til at man også på transport- og logistikksiden begynner å merke forsinkelser i verdikjedene.

– Men vi ser også at mange forventer at det blir verre før det blir bedre.  Almlid mener vi står overfor en mulig nasjonal økonomisk krise. Men han sier NHO opplever at regjeringen tar situasjonen på alvor.

– Sammen med oljeprisfallet kan dette bli en kritisk situasjon for norsk økonomi og norske arbeidsgivere.  Derfor har vi reist ti krav til myndighetene for at vi skal komme gjennom krisa., sier Almlid. Se de ti kravene i faktaboksen til høyre.

Det er naturligvis reiselivsbransjens om er hardest rammet, og 57 prosent svarer ja på at de ser lavere etterspørsel og kanselleringer.

24 prosent oppgir at er berørt gjennom problemer bakover i verdikjeden, som følge av leverandører som varsler forsinkelser eller kanseleringer På dette punktet er det de største bedriftene som er hardest rammet.  Det er også blant de største virksomhetene vi finner flest som svarer at de allerede har problemer med å levere varer og tjenester som følge av viruset. Totalt er det åtte prosent av virksomhetene som svarer bekreftende på dette. De mest berørte bransjene er logistikk og transport, luftfart og sjømat, opplyser NHO på sine nettsider.

Seks prosent av bedriftene oppgir at de har ansatte som er sykmeldt eller i karantene fordi lege mener det er risiko for smitte.  Her er andelen klart høyest hos de største bedriftene med over 50 ansatte, der 16prosent svarer bekreftende på spørsmålet.  Igjen er andelen høy blant bedriftene innen logistikk og transport og innen olje og gass. I den andre enden av skalaen har vi reiselivsbedriftene der bare tre prosent oppgir at ansatte er sykemeldte eller i karantene.

Det er så langt bare en snau prosent av bedriftene som oppgir at de har gjennomført permitteringer som følge av problemer knyttet til viruset.  Det er få bransjer som har bedrifter som har gått til dette skritt.  NHO Luftfart og NHO Reiseliv trekker opp med henholdsvis, 14 og 2 prosent som svarer ja.

Undersøkelsen ble sendt til 16500 virksomheter, og resultatene baserer seg på 3821 svar.