Ingen permitteringer i Posten

Posten har besluttet at ingen ansatte i Norge skal permitteres inntil videre, til tross for at deler av virksomheten er rammet av Korona-situasjonen.

Publisert

- Posten Norge har en kritisk oppgave i samfunnet, og den er ekstra viktig i situasjoner som Norge er i nå. Vi har en viktig samfunnsrolle med å få frem post, varer og forsyninger til hele landet i denne pandemi-krisen og vi ønsker å opprettholde en beredskap for å sikre gode leveranser. Samtidig ønsker vi å gi våre medarbeidere en trygghet for at de ikke skal rammes økonomisk. Vi vil derfor ikke permittere noen før det eventuelt blir helt nødvendig, sier konsernsjef Tone Wille i en pressemelding.

Posten virksomhet går i hovedsak som normalt over hele landet. Innen e-handel er det sterk vekst akkurat nå. Det gjelder spesielt apotekvarer og hjemlevering av matvarer. På andre felt er det nedgang – for eksempel til bedrifter og restauranter som stenger ned og slutter å bestille varer, og innen postreklame. I den internasjonale virksomheten er det også utfordringer.

- Vi samarbeider med de tillitsvalgte om hvordan vi kan omdisponere medarbeidere slik at ansatte kan jobbe på tvers av funksjoner og enheter. Det bidrar også til at vi har høy beredskap for å kunne sikre leveranser også dersom sykefraværet blir høyere, sier Tone Wille.

Posten har også satt i gang flere tiltak for å unngå risiko for smitte mellom medarbeiderne – og mellom ansatte og kunder. Det inkluderer nye rutiner for hjemkjøring og overlevering av varer hvor det ikke er noen fysisk kontakt mellom bud og mottager og det er nye retningslinjer for signering ved av mottak av sendinger