Både innen detaljhandelen og innen transport og lagring ser man foreløpig en nedgang i antall konkurser sammenlignet med i fjor. Men Bisnode frykter at det bare er stille før stormen.
Både innen detaljhandelen og innen transport og lagring ser man foreløpig en nedgang i antall konkurser sammenlignet med i fjor. Men Bisnode frykter at det bare er stille før stormen.

Få konkurser foreløpig

Til tross for koronakrisen gikk færre norske virskometheter konkurs i mars i år enn i fjor, og transportbedrifter klarer seg foreløpig greit.

Publisert

I mars ble 374 virksomheter slått konkurs, og 37 tvangsavviklet av myndighetene. Til sammen gir det en nedgang på 25,7 prosent for mars. Konkursene gikk opp i både januar og februar, men med nedgangen i mars ligger tallene 7,7 prosent lavere for første kvartal enn i fjor, opplyser analyseselskapet Bisnode.

– En nedgang i konkurser viser ofte at det står bedre til i næringslivet, men dessverre forventer vi flere konkurser i år enn noen gang, sier kredittøkonom Per Einar Ruud i Bisnode.

– At vi registrerer en nedgang i disse krisetider skyldes nok at myndighetene er litt ”snillere” enn vanlig, og venter med å tvangsavvikle eller begjære selskaper konkurs. Dessuten holder nok flere igjen med konkursbegjæringer for å se om redningspakkene til Regjering og Storting kan hjelpe konkursutsatte bedrifter, sier Ruud, som har analysert tallene.

– I Sverige økte konkursene med hele 23 prosent i mars, og det er nok en mer reell virkelighet. Økningen kommer nok også her mot sommeren og høsten, og vi forventer at det blir et ganske blodig år, selv med krisepakker. Staten kan ikke legge store deler av næringslivet i respirator over lang tid, så det går mot konkursrekord i 2020, sier Ruud.

Når det gjelder bransjene vi i Moderne Transport i hovedsak skriver om, nemlig «transport og lagring», ser vi også en nedgang i antall konkurser i første kvartal. Nedgangen er på 11 prosent sammenlignet med 2019. Bransjen har også en litt lavere andel av det totale antallet konkurser. I frøste kvartal 2019 stod «transport og lagring» for 6,6 prosent av konkursene i Norge, mens tallet i år er 6,4 prosent.

Forventer økning

 
 

Bisnode forventer at det vil komme en stor økning i konkurser i bransjer som er spesielt rammet av korona-krisen som hotell, restaurant og detaljhandel. Men foreløpig ser man ikke dette av konkurstallene. Faktisk registreres det en konkursnedgang for bransjen «detaljhandel» på 19,3 prosent for første kvartal i år, mot fjoråret. Bransjen «Hotell og restaurant» holder stengt om dagen, men har kun en økning på 4 prosent i konkurser hittil i år.

– Hotell, restaurant, reiseliv, og detaljhandel fra fast utsalgssted er har stoppet helt opp under korona-krisen. Samtidig er dette bransjer med svært lave marginer og lav egenkapital fra før. I gjennomsnitt har restaurantbransjen som nå er nærmest helt stengt en driftsmargin (resultatgrad) på kun 1,2 prosent av omsetningen i et normalår, bedrifter innen detaljhandel kun 1,5 prosent, mens næringslivet i gjennomsnitt tjener 5,3 av hver omsatt krone. Når disse bransjene mister kontantstrømmer som følge av nedstengning, spøker det veldig for mange virksomheter, advarer Ruud.

Flest i Viken

 
 

 Viken har en konkursnedgang i første kvartal på 14,8 prosent som er betydelig bedre enn landsgjennomsnittet. De fylkene som har mest positiv utvikling, er Innlandet og Nordland, med henholdsvis 31,9 og 35,1 prosent nedgang. Konkursraset har startet i de nylig sammenslåtte fylkene Vestfold og Telemark og Agder, hvor konkursøkningene i første kvartal har vært på 18,1 prosent for Vestfold og Telemark og 10,1 prosent for Agder.