Kommunikasjons- og markedsdirektør Ole A. Hagen i PostNord, sier at regjeringen med det nye budsjettet gjør det umulig for PostNord å bruke det mest effektive klimatiltaket.

– Dyrere å være klimavennlig

Med regjeringens nye avgiftsregime, blir det for dyrt for PostNord å bruke det mest effektive klimatiltaket de har til rådighet, mener Ole Andreas Hagen.

Publisert

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

Mandag la regjeringen fram sitt forslag til statsbudsjett for 2020. Der lå blant annet en avgiftsøkning på 3,62 kroner literen på HVO og annen biodiesel. 

– Det er synd regjeringen foreslår å innføre veibruksavgift på biodrivstoff. For PostNord betyr dette at det mest effektive klimatiltaket vi har til rådighet blir altfor dyrt å bruke, sier Ole Andreas Hagen, kommunikasjons- og markedsdirektør i PostNord Norge i en pressemelding.

Circle Ks veiledende priser viser at HVO, som kan erstatte vanlig diesel, koster 3 kroner mer per liter enn vanlig diesel allerede i dag.

I dag er det ikke veibruksavgift på biodrivstoff utover den lovpålagte innblandingsprosenten, nå skal all biodrivstoff behandles som vanlig diesel. 

Samtidig settes veibruksavgiften på vanlig diesel ned fra 3,81 kroner literen til 3,62 kroner literen, slik at fossilt drivstoff blir billigere å bruke. Regjeringen skriver at dette samlet sett vil gi en avgiftslettelse på drivstoff.

PostNord mener videre at regjeringens satsing på å legge til rette for gods på bane er puslete, selv om det er bevilget 88 millioner kroner til en støtteordning for gods på jernbanen, samt at det er satt av 448 millioner kroner for å bedre vilkårene for godstransport på jernbanen, herunder bedre forholdene på Alnabru godsterminal.

– Vi er ennå milevis fra de milliardene som ble lovet i NTP for inneværende periode. Nå gjelder det å sette inn nok midler på rett sted, hvis vi skal klare å snu den katastrofale situasjonen for gods på bane. For godstog var punktligheten på 73 prosent i 2018, mens løftet er 90 prosent, sier Hagen.

Han påpeker videre at, selv om det bygges veier i et tempo man aldri tidligere har sett, ligger bevilgningene etter det som ble foreslått da inneværende NTP ble vedtatt. Etter tre år vil den samlede ressursbruken ligge på 45,1 prosent i forhold til planen for de første seks årene. Regjeringen skriver at ressursbruken tilpasses de samlede økonomiske rammer i statsbudsjettet.

Powered by Labrador CMS