Ann Helen Hystad i Karmsund Maritime Group AS og havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn. Foto: Karmsund Havn.
Ann Helen Hystad i Karmsund Maritime Group AS og havnedirektør Tore Gautesen i Karmsund Havn. Foto: Karmsund Havn.

Kopervik havn solgt

Torsdag 1. august aksepterte Karmsund Havn et bud på sin 16.000 m2 eiendom, Kopervik Havn. Budet er akseptert under forutsetning av Havnerådets godkjenning.

Publisert

Kjøper av tomten er selskapet Karmsund Maritime Group AS. Selskapet har sitt utspring fra mekanisk industri/skipsbygging, og har hovedkontor på Eide i Kopervik. Gruppens hovedaktivitet er produktutvikling og produksjon av tid-, kost- og sikkerhetsbesparende produkter til olje og gassindustrien, verden rundt.

- Stort potensial for utvikling

- Karmsund Maritime Group AS ser potensial i bygningsmassen og et stort utviklingspotensial i Kopervik havn. Vi mener at vi med små modifikasjoner, og innen kort tid, kan starte opp vår produksjon og samle vår virksomhet slik bygningsmassen fremstår i dag. Samtidig vil vi se på muligheten for utvikling av eiendommen for et «Senter for Maritim Teknologiutvikling» med innslag av kultur og bolig, uttaler daglig leder i Karmsund Maritime Group AS, Ann Helen Hystad. 

- I tråd med vår langtidsplan

Eiendomssjef i Karmsund Havn, Erik Enersen, er enig med Hystad i at området har stort potensial. Han mener det er hensiktsmessig at kommunen har regulert området til sentrumsformål. 
- Salget av Kopervik havn er i tråd med vår langtidsplan, hvor havneaktiviteten i Kopervik flyttes til Husøy og havneiendommen konverteres til sentrumsformål. Området har et stort potensial og er en unik havneeiendom plassert i kommunesenteret på Karmøy. At det kommer inn en lokal aktør med langsiktig perspektiv og et ønske om å utvikle området, mener vi er positivt for eiendommen og for Kopervik sentrum. Jeg har stor tro på kjøpers tanker rundt den videre utviklingen, sier Enersen.

- Kjøper ønsker god byutvikling

- Karmsund Havn er glade for at Karmsund Maritime Group AS  ved Ann Helen Hystad kjøper havnetomten. Vi mener dette er en kjøper med gode tanker om videre utvikling av havneområdet og som ønsker god byutvikling i Kopervik. Overskuddet fra salget vil
reinvesteres i havneområdet på Husøy, uttaler havnedirektør Tore Gautesen i en kommentar.