Neppe friere kabotasje fra 2014

EUs transportkommissær sier at en eventuell liberalisering av kabotasjereglene er flere år unna.

Publisert Sist oppdatert

- Det er klart at kabotasjereglene vil endre seg på lang sikt, men det skal gjøres skikkelig og i samråd med alle interessenter. Dette er en komplisert prosess, og det tar tid – noe som gjør det vanskelig å behandle dette spørsmålet i denne Kommisjonens levetid, sier EUs transportkommissær, Siim Kallas.

Den nåværende EU-kommisjonen sitter til utgangen av 2014, og dermed ser det ut til at det ikke blir noen regelendringer før tidligst i 2015.

Gjennom sin talsperson Helen Kearns, sier Kallas at det viktigste på kort sikt er å håndheve de nåværende reglene, og å gjøre det europeiske transportmarkedet bedre til å håndtere de sosiale utfordringene som kabotasjekjøring gir.

Kabotasje er transport mellom steder i et annet land enn der hvor transportøren hører hjemme, og er i utgangspunktet ikke tillatt i Norge. Transporterer fra EØS-området ar imidlertid adgang til å utføre begrenset kabotasje på følgende vilkår:
- Kabotasjen må utføres med samme kjøretøy som ble brukt for den internasjonale transporten inn i landet
- Det kan utføres maksimalt 3 kabotasjeturer etter den internasjonale transporten inn i landet
- Lossing etter den siste kabotasjeturen skal finne sted innen 7 dager etter at den internasjonale lasten ble levert

EU ønsker i utgangspunktet en liberalisering av kabotasjereglene, for å stimulere til økt konkurranse mellom de ulike landenes transportører. I samme melding som Siim Kallas sier at det neppe blir noen umiddelbar liberalisering, understreker han at begrensningene på kabotasje strider mot EUs grunntanke.

- De nåværende kabotasjerestriksjonene går imot tanken om et felles europeisk marked, som garanterer alle innbyggerne rett til å arbeide, reise og handle fritt. Likevel finnes de på grunn av frykt for mulig utnytting og sosial dumping, sier Kallas. 

Les mer om kabotasje:

– Opptrer fiendtlig mot norsk godstransport
50 dagers kabotasje
Erling Sæther presiserer
- Vern om norske arbeidsplasser
Flagges veitransporten ut?