Opprustning av grensekontrollen

28.oktober ble Junkerdal nye tollsted offisielt åpnet av Toll- og avgiftsdirektør Bjørn Røse.

Publisert Sist oppdatert

Opprustningen av tollstedet langs riksveg 77 ved svenskegrensa er et ledd i satsingen på en helhetlig og mer effektiv grensekontroll mot våre tre naboland Finland, Russland og Sverige.

Ny hverdag

For tollerne ved Junkerdal betyr den nye tollstasjonen en helt ny hverdag. Det over 1000 m2 store nybygget, til ca. 82 millioner kroner, erstatter det utdaterte tollstedet som ble åpnet i november 1983.

Grundigere kontroll

En moderne innendørs kontrollhall utgjør det meste av anlegget. Det betyr at tollerne kan gjennomføre en grundigere og mer effektiv kontroll.

Nybygget inneholder også nytt teknisk utstyr, kontrollrom, møterom og en ekspedisjon tilpasset forholdene.

Dette er stort

– Dette er en stor dag for Tollvesenet og for regionen, men først og fremst for medarbeiderne som skal ha sin daglige arbeidsplass på Junkerdal, sa Toll- og avgiftsdirektøren.

På gjestelista til åpningen sto blant andre representanter fra Toll- og avgiftsdirektoratet, Tollregionen Midt-Norge, Statsbygg, Veidekke, ordføreren i Saltdal og naturligvis de ansatte ved tollstedet.