2023 - Kort oppsummert:

8. desember: Eirik Borge

Følg Mtlogistikk og Logistikk Insides adventskalender. Bak luke nummer åtte finner vi Eirik Borge, Direktør Transport & Spedisjon i Coop.

Publisert Sist oppdatert

Logistikkredaksjonens adventskalender

  • I forlagshuset Bjørgu har vi to publikajsoner som følger logistikkkbransjen tett. 
  • Her er Logistikk Inside og søsterpublikasjonen Mtlogistikk.nos redaksjonelle adventskalender. Her ber vi et knippe bransjepersonligheter fra logistikkens verden komme med sine refleksjoner rundt året vi snart legger bak oss og om året vi går inn i.
  • Det presenteres en ny artikkel hver dag.

Borge har lang fartstid i ulike roller i norsk logistikkbransje og har i snart 12 år vært en del av Coops logistikk- og transportledelse. I januar i år tiltrådte han stillingen som direktør for transport og spedisjon i Coop.

- Hva i logistikkåret 2023 mener du gir mest grunn til optimisme for fremtiden?

- 2023 er første hele driftsår for et utvidet logistikksenter på Gardermoen – CLog (Coop logistikksenter). Gjennom årene 2019 – 2022 utvidet vi anlegget betydelig, og halvparten av butikkmassen i Coop i Norge får nå varene sine direkte fra CLog. I tillegg fungerer CLog som sentrallager for butikker tilknyttet våre regionale lagre. Oppstarten har gått fint, kun noen mindre justeringer underveis har vært nødvendig, og sammen med våre faste transportører har vi sørget for at overgangen ble veldig bra. 

- Hele dagligvarebransjen preges av en viss oppbremsing etter korona-årene. Sammen med generell «dyr-tid» ser vi bevegelser i kundenes handlemønster som gjør at lavpris – både kjeder og produkter – øker. Det betyr at vi i logistikk må være mer effektive og rasjonalisere driften ytterligere. Denne endringen tvinger oss til å jobbe smartere. Jeg tror vi har mer å hente innenfor optimalisering av hele verdikjeden, helt fra leverandør til butikkhyllen.

- Hva er du mest fornøyd med for året som har gått på vegne av egen bedrift? 

- For transport var nok uværet "Hans" det mest krevende vi var gjennom i 2023. Gjennom flere uker hadde store deler av landet helt avvikende driftsmønster, og vi tok i bruk både nye veier og fremføringsmetoder for å sikre at alle åpne butikker hadde varer. Måten organisasjonen stod på gjennom denne perioden imponerte, både leverandører, lager og transportører leverte virkelig bra.

- Er det noen i logistikkbransjen du mener bør får en ekstra anerkjennelse for den jobben som er lagt ned for næringen?

- Sjåførene! Jeg vil slå et slag for alle sjåfører i Norge, enten de kjører dagligvarer for Coop, eller annet gods. Det prates mye om sjåførkrise og manglende rekruttering til yrket, her har vi alle et ansvar for å sikre at vi også i fremtiden har tilstrekkelig kapasitet til veitransport. Sjåførene står på dag og natt, syv dager i uken, i all slags vær og vind. De imponerer med sin innsats for å sørge for at leveransene finner sted som avtalt. I Coop tilbakelegger vi en distanse som tilsvarer to runder rundt jorden, hver eneste dag. Dette krever fokus og årvåkenhet.

- Hva tror du kommer til å prege 2024 for egen bedrift?

- Som tidligere nevnt, med vridning til mer lavpris øker også fokuset på kostnader i verdikjeden. I tillegg til generelt høyere priser på «alt» av innsatsfaktorer i logistikk, energi, kapital, lønn etc, har vi svakere kronekurs som gjør internasjonal transport dyrere. Vi fokuserer på å holde kostnadene så lave som mulig, samtidig som vi leverer gode logistikktjenester til Coops verdikjede. I tillegg forbereder vi overgangen til Digitoll, og forventer å være klar med dette i god tid innen april 2025.

- Hva tror du kommer til å prege logistikkåret 2024?

- Miljøfokuset vil forsterkes ytterligere. Dersom jernbane skal bli en mer attraktiv framføringsmåte for dagligvare, må presisjon og kvalitet opp. Særlig på de lange strekkene til Nord-Norge, men også strekningene i sør er per nå for ustabile til butikkpakket gods. Diskusjonen om 34,5 meter vogntog presser seg frem og jeg håper vi får noen teststrekk i løpet av 2024. i tillegg følger vi tett med på utviklingen av AI/kunstig intelligens, og er nysgjerrige på hvordan vi skal øke bruken av dette for mer rasjonell drift.

Powered by Labrador CMS