- Vi hadde stort fokus på reform og strukturelle endringer i den første perioden. Vi er i en litt annen fase nå, og det vil jo prege det politiske arbeidet, men den politiske linjen kan hele bransjen regne med at ligger fast, sier Jon Georg Dale.
- Vi hadde stort fokus på reform og strukturelle endringer i den første perioden. Vi er i en litt annen fase nå, og det vil jo prege det politiske arbeidet, men den politiske linjen kan hele bransjen regne med at ligger fast, sier Jon Georg Dale.

– Dette må vi gjøre bedre

SAMFERDSELSDEPARTEMENTET: Jon Georg Dale har sittet som samferdselsminister i tre uker. Her røper han hvilke tre ting han stolt av at regjeringen har fått til innen samferdsel, og på hvilke tre områder det må leveres enda bedre.

Merk at denne artikkelen er over ett år gammel, og kan inneholde utdatert informasjon.

For tre uker siden ga Ketil Solvik-Olsen, en av tidenes mest populære samferdselsministre, sine nøkler videre til Jon Georg Dale (34). Utad kan de to Frp-erne virke ganske forskjellige.

Der Solvik-Olsen er vokst opp på en bensinstasjon i oljefylket Rogaland, er Dale odelsgutt fra Volda. Der Solvik-Olsen har økonomiutdannelse fra USA, er Dale utdannet kjøttskjærer. Og der Solvik-Olsen holder med Arsenal, er Dale svoren tilhenger av Arsenals erkerival Tottenham.

– Ja, han har mange svakheter, Ketil, flirer Dale da han tar imot Moderne Transport på sitt kontor i Samferdselsdepartementet, før han ivrig smetter inn på bakrommet for å vise fram et signert Tottenham-skjerf og et sete fra Tottenhams tidligere hjemmebane White Hart Lane, som nå er jevnet med jorden for å gi plass til et nytt anlegg.

Men han understreker:

– Selv om vi er forskjellige som typer, har vi vært en del av det samme prosjektet hele veien. Selv om vi er i en litt annen fase nå, kan bransjen regne med at den politiske linjen vil ligge fast, sier Dale.

Tre ting å være stolt av

FRA ØKONOMEN TIL KJØTTSKJÆREREN: 31. august overtok Jon Georg Dale kontoret til Ketil Solvik-Olsen.
FRA ØKONOMEN TIL KJØTTSKJÆREREN: 31. august overtok Jon Georg Dale kontoret til Ketil Solvik-Olsen.

– Kan du nevne tre ting du som samferdselsminister er stolt av at regjeringen har fått til?

– Det første er åpenbart Nye Veier. Det andre er at vi har hevet statusen på å drive drift og vedlikehold, istedenfor bare å bygge nytt. Vedlikeholdsetterslepet er snudd for første gang på flere tiår fra å gå opp til å gå ned. Det er en ekstremt viktig prioritering. Og til slutt alle reformgrepene som er gjort, ikke minst på jernbanesektoren, noe som kommer til å bidra til mer konkurranse og mer innovasjon i jernbanesektoren, og ikke minst et bedre tilbud til de reisende, forklarer Dale.

Tre ting det må jobbes hardere med

– Kan du nevne tre ting som ikke er blitt helt slik dere ønsker, og der det gjenstår en del arbeid?

– Det er ingen tvil om at planlegging fortsatt tar store ressurser og tar fryktelig lang tid på en del prosjekter. Vi må fortsette å effektivisere planprosessene de neste årene. Det andre vi må få bedre til er å få ned kostnadene og ha bedre kostnadsstyring. Det tredje tror jeg ved kjapp refleksjon må være at vi må greie å utnytte kapasiteten i infrastrukturen bedre. Det kan være digitalisering, ITS og løsninger som ligger et stykke fram, men også lavthengende frukter. Ganske enkelt fordi det ikke er rasjonelt å investere i nytt hele tiden, dersom man ikke benytter kapasiteten du investerer i, sier Dale.

Fremtidsrettet

Dale sier at han vil gjøre det han kan for å legge til rette for økte investeringer i forskning og utvikling som kan komme transport- og logistikkbransjene til gode. Han vil dessuten fortsette jobben med å etablere et regelverk, som ikke legger store begrensninger på fremtidens teknologi.

Dale er opptatt av at politikerne skal se til at infrastrukturen er attraktiv nok.

– For å være ærlig er det vanskelig for politikerne å bestemme hvor godset skal fraktes. Derimot har politikerne i oppdrag å stimulere og tilrettelegge. Resultatene kommer ut fra mest mulig effektive tiltak. Vi må bare erkjenne at infrastruktur er komplisert, sier Dale.

Vil konsentrere godset

MT-redaktør Øyvind Ludt i samtale med den ferske samferdselsministeren Jon Georg Dale.
MT-redaktør Øyvind Ludt i samtale med den ferske samferdselsministeren Jon Georg Dale.

Sjøtransport og havner står samferdselsministerens hjerte nær.

– Konkurranse mellom havnene er normalt et godt tegn. Godsvolum blir et stort og viktig poeng med Göteborg som «Norges største havn». Vi må redusere avstander med større konsentrasjon av godsvolumet for å bli mer konkurransedyktige. Det er noe jeg jobber hardt for, sier Dale som også understreker at godskonsentrasjon har størst effekt miljømessig.

I neste utgave av Moderne Transport kan du lese et større intervju med den nye samferdselsministeren.

Powered by Labrador CMS