Johan Rokstad - ny styreleder i Karmsund Havn IKS. Foto: Øyvind Sætre/Karmsund Havn.
Johan Rokstad - ny styreleder i Karmsund Havn IKS. Foto: Øyvind Sætre/Karmsund Havn.

Ny styreleder i Karmsund Havn

Torsdag 25. april, ble det i selskapets representantskap, Havnerådet, vedtatt å utnevne Johan Rokstad tilny styreleder i Karmsund Havn.

Publisert

Rokstad er kjent som mangeårig CEO for Østensjø Rederi og nå CEO i Edda Accomodation. Han har hatt flere styreverv i selskap og organisasjoner som blant annet DeepOcean, DeepWell, Rederienes Landsforening og NHO hovedstyre og har vært i Karmsund Havns styre siden 2012. Rokstad tar over som styreleder etter Kristine Elisabeth Skeie, som har hatt vervet de siste syv årene.

- Har hatt en fantastisk utvikling

– Jeg synes Karmsund Havn er et veldig spennende selskap. Det har hatt en fantastisk utvikling, sterk posisjon på hjemmemarkedet, sterk posisjon i Norden og nå skal vi jobbe med å styrke vår posisjon ytterligere internasjonalt. Jeg takker for tilliten og ser frem til å lede styrearbeidet sammen med mine gode kollegaer i styret, uttaler Johan Rokstad i en medling sendt Moderne Transport.

- Fornøyde

- Det har vært en rivende utvikling under Skeies periode som styreleder, og vi ønsker å takke for hennes uvurderlige innsats gjennom syv år. I denne perioden har selskapet hatt sin største vekst noen sinne, og Havnestyret, i samarbeid med ledelsen, har utvist stor klokskap og har fattet beslutninger som har gjort at selskapet nå er en av Norges største havner. Vi er meget fornøyde med sammensetningen av det nye styret, og ønsker Ellen Solstad velkommen som nytt medlem. Hun har stilling som administrerende direktør for Solstad Invest AS, og har flere styreverv, blant annet hos Solstad Offshore ASA og Wilson ASA. uttaler et samlet Havneråd i Karmsund Havn :
Karmsund Havn IKS er eid.

Fakta

Karmsund Havn IKS eies av kommunene Karmøy, Haugesund, Tysvær, Bømlo, Sveio og Bokn kommuner, som hver utnevner et medlem til selskapets representantskap, Havnerådet. Havnerådet har blant annet ansvar for å utnevne medlemmer til Havnestyret.

Havnestyret for Karmsund Havn IKS består nå av Johan Rokstad (styreleder), Ellen Solstad, Tønnes Tønnesen, Arne Jakobsen og Elisabeth Haldorsen.
Varamedlemmene er Vanja Espeland, Tormod Førland og Ada Jakobsen.